Ga naar hoofdinhoud

Welkom op de regio website van Overijssel & Drenthe-Zuid.
De regio Overijssel / Drenthe-Zuid heeft bijna 500 leden en beslaat heel Overijssel, het zuidelijk deel van Drenthe en de gemeente Noordoostpolder.

Elk jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan koffieochtenden/middagen (al dan niet met een bepaald thema). Ook nodigen we soms gastsprekers uit die over hun vakgebied vertellen.

Op de hoogte blijven?
Leden van MS Vereniging Nederland die woonachtig zijn in onze regio informeren wij via e-mail over de activiteiten. Zorg daarom dat uw mailadres bij ons bekend is! U kunt dit doorgeven via info@msvereniging.nl.

MS Vereniging Nederland geeft mensen met MS een stem!

Mede dankzij uw lidmaatschap kunnen wij in de regio Overijssel / Drenthe-Zuid activiteiten blijven organiseren. Wij hopen u als lid te mogen verwelkomen.

Like ons op Facebook!

Ook op onze Facebook-pagina vind je actueel nieuws en aankondigingen van activiteiten.

Doe mee aan onderzoek in Zwolle voor diagnose MS
Gezonde personen gezocht

n het Isala en het MST loopt een wetenschappelijk onderzoek naar de diagnostiek van MS. Het stellen van de diagnose MS kan een langdurig traject zijn. In dit onderzoek wordt er gezocht of stoffen die in uitgeademde lucht zitten, kunnen helpen bij het stellen van de diagnose. Het doel van het onderzoek is uitzoeken of door met een elektronische neus te ruiken aan uitademingslucht, op een minder belastende en snellere manier MS aangetoond kan worden.

Hiervoor zijn wij op zoek naar mensen met MS die al patiënt zijn in het Isala of MST, gedurende 5 minuten willen in- en uitademen door een apparaat. Dit apparaat is een elektronische neus, die de lucht die wordt uitgeademd analyseert. Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname aan dit onderzoek. De uitleg over de meting en de meting zelf duren samen ongeveer 15 minuten. Naast bovengenoemde meting zullen wij een korte vragenlijst afnemen.

Naast mensen met MS is het ook van belang dat wij gezonde proefpersonen testen in ons onderzoek, zodat we de resultaten kunnen vergelijken van mensen die wel MS hebben met resultaten van mensen die geen MS hebben. Dit kan bijvoorbeeld een naaste (partner, kennis, vriend(in)) zijn van iemand bij wie MS is geconstateerd.

Interesse in deelname?

Mocht u interesse hebben in deelname aan dit onderzoek dan kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: e.m.ponjee@isala.nl en ar.ettema@mst.nl

Agenda

Juni

Zat03Jun10:30Zat14:00Regiobijeenkomst “Hoe beïnvloedt MS je dagelijks leven?

Wo14Jun10:00Wo12:00Contact bijeenkomst - Meppel

Zat24Jun10:30Zat13:00Algemene Leden Vergadering & Themabijeenkomst

Juli

Ma17Jul10:00Ma12:00contact ochtend Zwolle

Back To Top