Ons streven is dat mensen met MS volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Onze donateurs brengen deze toekomst elke dag een stap dichterbij. Steun ons en geef zo mensen met MS een beter leven. Het is ook mogelijk bij te dragen vanuit een (familie)stichting, vermogensfonds of organisatie.

Wij vinden het belangrijk dat de bestemming van je donatie aansluit bij jouw wensen. Hoe wil je bijdragen? Wat is voor jou belangrijk? Wil je bijvoorbeeld dat jouw bijdrage wordt besteed aan Wereld MS Dag, het jaarlijkse MS-symposium of de professionalisering van één van onze werkgroepen?

We bespreken graag de mogelijkheden met je. Neem vrijblijvend contact op met het landelijk bureau via e-mail: geven@msvereniging.nl.

Vrijstellingen

  • ANBI: De Belastingdienst heeft MS Vereniging Nederland aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor is schenken en nalaten aan MS Vereniging Nederland vrijgesteld van belasting.
  • Erfbelasting: over de schenking, het legaat of erfstelling heft de fiscus geen erfbelasting (successierechten). Dit geldt overigens niet bij nalaten aan personen; zij moeten wel erfbelasting afdragen, oplopend tot 60%.
  • Aftrekbaar: Een gift of schenking is aftrekbaar van belasting, mits het totaal van uw giften per jaar boven een bepaalde ‘drempel’ uitkomt (1% van uw jaarinkomen). Schenk je minimaal vijf jaar achter elkaar via een periodieke schenking, dan maak je aanspraak op belastingvoordeel zonder deze drempel. Er moet dan wel een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt. Je kunt daarvoor het formulier ‘Periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst gebruiken. Het formulier bevat een gedeelte voor jou en een gedeelte voor ons.

Dankjewel voor jouw gift!

We willen je graag bedanken voor jouw gift. Wanneer je bij het overmaken van de donatie je naam en adres toevoegt bij de omschrijving, weten wij dat we contact met je mogen opnemen.

Wil je niet online doneren, dan kun je jouw bijdrage overmaken op rekeningnummer: ​NL 23 INGB 0006 5604 92 t.n.v. MS Vereniging Nederland.