Hier vind je alle openbare documenten van MS Vereniging Nederland

Statuten en reglementen

Gedragscode fondsenwerving

MS Vereniging Nederland onderschrijft de gedragscode fondsenwerving en sponsoring zoals deze is opgesteld door de Nederlandse Patiënten Federatie.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Meerjarenbeleidsplan

Privacy beleid

Verzend en retourbeleid