skip to Main Content

Statuten en reglementen

Gedragscode fondsenwerving

MS Vereniging Nederland onderschrijft de gedragscode fondsenwerving en sponsoring zoals deze is opgesteld door de Nederlandse Patiënten Federatie.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Meerjarenbeleidsplan

Privacybeleid

Back To Top
X