Het is geen onderwerp waar we dagelijks over praten. Sommige mensen denken er zelfs nooit over na. ‘Mijn testament, dat komt nog weleens.’ Of: ‘Ik heb geen familie dus het maakt me niet uit wat er met mijn nalatenschap gebeurt.’ Of: ‘Mijn kinderen erven toch alles.’ Alsof een nalatenschap niet belangrijk is. Voor jezelf, als laatste wens. Maar ook voor mensen of organisaties die niet automatisch van jou erven. Denk aan goede doelen, zoals MS Vereniging Nederland. Voor ons kan je nalatenschap veel verschil maken.

MS Vereniging Nederland

Zo’n 25 jaar geleden wist bijna niemand nog wat we met MS aan moesten. Patiënten en hun dierbaren stonden er nog grotendeels alleen voor. Dat is gelukkig veranderd. Vandaag de dag staat MS breed op de kaart, terwijl MS Vereniging Nederland zich heeft ontwikkeld tot dé belangenbehartiger en steun en toeverlaat van mensen die dagelijks met de gevolgen van MS te maken hebben.
En toch zijn we er nog niet…

MS Vereniging Nederland is de enige patiëntenvereniging in Nederland voor mensen met multiple sclerose (MS) en hun naasten. De vereniging biedt de circa 8.500 aangesloten leden activiteiten en diensten aan die hen ondersteunen bij vragen en problemen. Wij behartigen de belangen van mensen met MS en hun direct betrokkenen. Daarnaast bevorderen wij de emancipatie en volwaardige participatie van mensen met MS in de maatschappij. Ook stimuleren wij het tot stand komen en in stand houden van voorzieningen voor mensen met MS. Op die manier kunnen mensen met MS zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren in de maatschappij. MS Vereniging Nederland geeft mensen met MS een stem. Onze kerntaken zijn belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact.

Hoeveel MS Vereniging Nederland ook voor patiënten en hun omgeving betekent, we kunnen onszelf nog lang niet opheffen. MS is immers nog steeds niet te genezen. Onze hulp blíjft dus noodzakelijk. En daarbij kunnen we iedere vorm van steun gebruiken. Ook uit nalatenschappen van mensen die weten hoe belangrijk ons werk voor mensen met MS is.

Een testament in 6 stappen

In de Nederlandse wet is bepaald wie van jou erft of erven als je daar niets over hebt vastgelegd. Dat zijn in de eerste plaats je wettige partner en kinderen. Heb je die niet, dan vallen je bezittingen automatisch aan je ouders, broers en zussen toe. Zijn er geen verdere familieleden, dan gaat je nalatenschap naar de staat. Wil je invloed hebben op de verdeling van je bezittingen na je overlijden, dat moet je een testament laten opstellen door de notaris. Stapsgewijs gaat dat zo.

Stap 1: bezit in kaart brengen

Waar bestaan je bezittingen uit? Heb je spaarrekeningen of waardepapieren? Kostbare schilderijen, muziekinstrumenten? Een huis? En welke schulden staan daar tegenover (hypotheek, leningen, enzovoorts)?

Stap 2: begunstiging vaststellen

Wie wil je laten meedelen in je nalatenschap? Je kunt kiezen om al je dierbaren een gelijk deel te geven, of juist een groter of kleiner deel. Komt MS Vereniging Nederland in deze lijst voor? Wij hopen natuurlijk van wel.

Stap 3: bezittingen verdelen

Je kunt mensen en organisaties op twee manieren laten erven: via een erfstelling of door een legaat.
Een erfstelling is een percentage van je nalatenschap. Degene die je een erfstelling nalaat, worden je erfgenamen genoemd. Zij ontvangen hun aandeel ná aftrek van eventuele schulden en legaten.
Een legaat is een bepaalde vaste som geld of een bepaald goed (een antieke klok, een woning, alles kan).

Stap 4: executeur benoemen

Een executeur is degene die je nalatenschap afwikkelt, het contact met de notaris onderhoudt en mogelijk zelfs de uitvaart regelt. Dat kan een familielid zijn, of een vertrouweling. Notarissen treden ook vaak als executeur op.

Stap 5: met de notaris afspreken

Een testament is alleen officieel als het door een notaris is opgesteld. De notaris adviseert je over de gevolgen van je wensen en vertaalt deze in juridische bepalingen.

Stap 6: testament ondertekenen

Ben je het met alle bepalingen in het concepttestament eens? Dan kan ‘de akte passeren’. Oftewel: je ondertekent het document waarmee het officieel is geworden. Je notaris schrijft je testament in het Centraal Testamentenregister in. Een eenmaal opgesteld testament kun je overigens te allen tijde wijzigen.

Vrijgesteld van erfbelasting

Omdat MS Vereniging Nederland is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), hoeven wij geen erfbelasting af te dragen over nalatenschappen. Het volledige bedrag komt dus ten goede aan mensen met MS.

In gesprek met de notaris

We spreken notaris Wesley Harris (NVA Notaris, gevestigd te Amsterdam) over nalaten aan goede doelen en dan specifiek aan MS Vereniging Nederland. Komt dat vaak voor? Waarom doen mensen het? En is het ingewikkeld om te regelen?

Notaris Wesley Harris: ‘Om maar meteen op die laatste vraag antwoord te geven: nee, het is niet ingewikkeld. Het opstellen van een testament is voor notarissen dagelijks werk. En het erin opnemen van een patiëntenorganisatie is niet of nauwelijks anders dan het noemen van personen.’

En gebeurt het vaak? ‘Ja, steeds vaker’, stelt de notaris. ‘Ik vind dat ook heel logisch, een patiëntenvereniging betekent heel veel voor mensen. Ze vinden daar vaak de steun die ze nergens anders vinden. Van lotgenoten maar ook van medewerkers. Die begrijpen hen.’

Hij vervolgt: ‘Patiënten realiseren zich ook heel goed dat het werk van deze organisaties geld kost. Ze vinden het dan een prettig idee dat ze daar ook via hun testament wat voor terug kunnen doen. Uit pure dankbaarheid. Dat doen familieleden trouwens vaak om dezelfde reden. Sommigen doen het ook omdat ze willen dat de belangen van patiënten behartigd blijven worden door de vereniging.”

Om wat voor bedragen gaat het? Notaris Wesley Harris: ‘Dat verschilt heel erg. Soms laat iemand zonder directe erfgenamen zijn hele vermogen aan een organisatie na. Maar ook kleinere bedragen komen voor. Mensen moeten daar ook niet te lang over nadenken: een patiëntenvereniging kan echt iedere steun gebruiken, elk bedrag maakt uit.’

Dus, doen? De notaris lacht: “Dat moet iedereen natuurlijk zelf beslissen.”

Meer informatie

Wil je meer informatie over het nalaten? E-mail naar info@msvereniging.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Heb je al besloten MS Vereniging Nederland in je testament op te nemen? Laat ons dat dan weten: we willen je er graag voor bedanken!

MS Vereniging Nederland Bezoekadres:
Fornheselaan 118, Den Dolder
T: 088 374 8501 (di-do 09.00-15.30 uur)