Belangenbehartiging is één van onze kerntaken. Onder belangenbehartiging verstaan we het planmatig en -daar waar mogelijk- samen met andere ondersteunen van mensen met MS, hun partners, kinderen en/of ouders. Bijvoorbeeld op landelijk niveau voor aspecten als overheidsbeleid en regelgeving, maar ook op regionaal niveau wanneer het gaat over de kwaliteit van zorg.


Actuele thema’s waarvoor wij strijden voor de belangen van mensen met MS, zijn:

  • het uitvoeren van een knelpuntenanalyse voor alle mensen met MS en NMO(SD) en het aanpakken van deze knelpunten;
  • de totstandkoming van een Nationaal MS-beleid
  • internationale belangenbehartiging via het European MS Platform en de MS International Federation.

Daarnaast blijven wij ons onverminderd inzetten voor:

  • het gebruik van medicinale cannabis bij MS.

Eerder zetten wij ons met succes in voor:

  • de beschikbaarheid en vergoeding van stamceltherapie in Nederland;
  • de vergoeding van het loopmedicijn Fampyra in de basisverzekering.

Waarom belangenbehartiging?

MS Vereniging Nederland hecht er belang aan om het welzijn van mensen met MS op zowel materieel als immaterieel gebied te helpen bevorderen. Door maatschappelijke ontwikkelingen als de vraaggestuurde gezondheidszorg neemt de behoefte aan belangenbehartiging toe. Gelukkig wordt ook steeds meer rekening gehouden met de stem van patiënten- en consumentenorganisaties en praten zij steeds vaker mee over de kwaliteit en de omvang van de zorg met overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De daaruit voortvloeiende verbetering van kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg biedt mensen met MS een verbetering van de kwaliteit van leven, een geëmancipeerde positie en een verbeterde participatie in de samenleving.

Stamceltherapie

Stamceltherapie voor mensen met MS, moet in Nederland beschikbaar komen. Dat is het standpunt van onze vereniging. Op deze pagina een overzicht van onze publicaties over dit onderwerp.

Fampyra

Van april 2016 tot april 2018 zat Fampyra ‘voorlopig en voorwaardelijk’ in het basispakket van de zorgverzekering. Minister Bruins van VWS besloot aan het eind van die periode op advies van het Zorginstituut Nederland..

Medicinale cannabis

MS Vereniging Nederland onderkent het potentieel van medicinale cannabis bij het verlichten van MS-symptomen zoals pijn en spasticiteit. Wij zetten ons in voor meer onderzoek naar en toegankelijkheid van cannabis.

MS-panel

Heb je MS en wil je regelmatig digitaal jouw mening geven over onderwerpen die van belang zijn voor mensen met MS? Doe dan mee met ons MS-panel. Je bepaalt zelf hoe vaak je mee doet.

Leden van het MS-panel vragen wij regelmatig naar hun ervaringen en/of mening over uiteenlopende onderwerpen. De onderwerpen zijn altijd van belang voor mensen met MS. De onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: arbeidsparticipatie, toegankelijkheid of (de)centralisatie van zorg.

Waarom meedoen?

De antwoorden van het MS-panel helpen ons om jouw belangen nog beter te behartigen, om onze dienstverlening te verbeteren en om meer te weten te komen over wat je vindt over relevante en actuele zaken. Als deelnemer aan het MS-panel houden wij je op de hoogte van de uitkomsten van de onderzoeken en vertellen wij wat we ermee gaan doen.

Frequentie en privacy

Als deelnemer van het MS-panel krijg je maximaal zes keer per jaar het verzoek mee te doen aan verschillende onderzoeken van MS Vereniging Nederland. Je hoeft niet aan elk onderzoek mee te doen, je bent tot niets verplicht. Persoons- en contactgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De ingevulde vragenlijsten worden anoniem behandeld.