Het leven met Multiple Sclerose (MS) kan erg zwaar zijn. Niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook mentaal. MS kan je wereld kleiner maken door de afnemende mobiliteit. Daarnaast kunnen er cognitieve problemen ontstaan die van invloed zijn op sociale interacties. Ook kunnen fysieke uitdagingen fysieke intimiteit bemoeilijken. Dit alles kan leiden tot  belemmerende overtuigingen, donkere momenten en zelfs tot suïcidale gedachten. 

Om mensen met MS in deze moeilijke tijden te ondersteunen, is de MS Vereniging Nederland een samenwerking aangegaan met Stichting 113. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is dé nationale organisatie voor het voorkomen van suïcide. Het is de missie van Stichting 113 om een land te creëren waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Door zelfmoord bespreekbaarder te maken en de zorg innovatiever en menselijker te organiseren, kunnen jaarlijks honderden suïcides voorkomen worden. 

De MS-telefoon is jouw eerste contactmoment. Wanneer onze telefonisten signaleren dat jij door een erg donkere periode gaat en suicidale gedachten hebt, kunnen zij je snel en adequaat doorschakelen met 113. 

De diensten van 113 vullen reguliere zorg aan. Hun hulp omvat onder andere crisis hulplijnen, online therapeutische begeleiding, digitale zelfhulpmiddelen en het doorverwijzen naar geschikte zorg. Leden van de MS Vereniging Nederland met suïcidale gedachten kunnen gebruik maken van online therapie via Stichting 113. Met een vaste behandelaar probeer je in ongeveer 10 sessies van elke week zo’n 45 minuten je problemen te doorbreken. 

Bel de MS-spoedlijn

Heb jij MS en ga je door een zware periode? Bel de MS-telefoon, zodat zij je kunnen helpen.

(op werkdagen van 10.30 – 14.00 uur) 

Overweeg je zelfdoding op dit moment?

Bel dan direct met een hulpverlener van Stichting 113.