MS Vereniging Nederland is opgebouwd uit een Algemene Ledenvergadering, een bestuur, landelijke en zo’n 20 regionale werkgroepen en een landelijk team. Binnen deze onderdelen van de vereniging zijn enkele vaste medewerkers en vele honderden vrijwilligers actief in zowel uitvoerende als adviserende zin. Samen zorgen zij voor een optimale ondersteuning aan de leden op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering komt twee keer per jaar bij elkaar. Samen bepalen we de koers van de MS Vereniging Nederland en laten de stem voor mensen met MS krachtig horen.

De data van de Algemene Ledenvergadering vindt u op onze pagina met activiteiten.

Bestuur

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van MS Vereniging benoemt bestuursleden voor een tijdvak van drie jaar en zijn twee keer voor drie jaar herbenoembaar. Zij worden (her)benoemd door de ALV op voordracht van het bestuur. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. 

Jan van Amstel

Voorzitter

Hermien Kosian

Secretaris

Donald Lupescu

Penningmeester

Mariëtte Wassenaar

Bestuurslid

David Engelhard

Bestuurslid

Stella Kroese

Bestuurslid

Karin Netten

Bestuurslid

Henry Wullink

Bestuurslid

Kiran Raktoe

Bestuurslid

Adviesplatform

MS Vereniging Nederland kent een Adviesplatform bestaande uit ervaringsdeskundigen dat het bestuur – gevraagd en ongevraagd – van advies voorziet.

Het Adviesplatform kent momenteel (1 juli 2024) de volgende leden:

 1. Nout Verbeek voorzitter
 2. Marga ten Hoove lid
 3. Frans Kingma lid
 4. Marja Koen lid
 5. Jody Nanne- Mooij lid
 6. Maaike Pippel lid
 7. Richard Rijkers lid
 8. Karin Schippers lid

Medische Adviescommissie

MS Vereniging Nederland kent Medische Adviescommissie (MAc) bestaande uit zorgprofessionals die het bestuur – gevraagd en ongevraagd – van advies voorziet. Het bestuur van MS Vereniging Nederland benoemt de leden van de MAc, van wie de voorzitter in functie. De leden van de commissie worden benoemd voor een tijdvak van drie jaar en zijn twee keer voor drie jaar herbenoembaar.

De MAc kent momenteel (1 juli 2024) de volgende leden:

 1. Jop Mostert voorzitter, neuroloog, Rijnstate 
 2. Jolanda van Gorkum MS-verpleegkundige, Alrijne Ziekenhuis
 3. Gerald Hengstman neuroloog, bestuursvoorzitter MS Zorg Nederland, directeur Upendo
 4. Brigit de Jong neuroloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc
 5. Jetty van Meeteren revalidatiearts, Erasmus Medisch Centrum
 6. Jan Meilof neuroloog, Martini Ziekenhuis Groningen
 7. Esther de Vries arts, immunoloog, hoogleraar Universiteit van Tilburg, Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

De Medische Adviescommissie is op 22 juni 2019 geïnstalleerd. Zie Regeling Medische Adviescommissie.

Landelijk team​

Het landelijk bureau bestaat uit de volgende teamleden.

Chris Schouten

Directeur

Rowan de Jong

Projectmedewerker

Rex van der Vorm

Boekhouding

Wij zoeken nog een communicatieadviseur: vacature. En een vrijwilligerscoördinator: vacature

Foto’s: Martin de Bouter