skip to Main Content

Over MS Vereniging Nederland

MS Vereniging Nederland is de belangenvereniging in Nederland voor mensen met multiple sclerose (MS) en hun naasten. De vereniging biedt de circa 8.000 aangesloten leden activiteiten en diensten aan die hen ondersteunen bij vragen en problemen. Bijvoorbeeld door het geven van informatie via themabijeenkomsten, het magazine MenSen, de MS-telefoon en deze website. Ook geeft de vereniging voorlichting over de mogelijkheden in de gezondheidszorg en behartigt ze de belangen van mensen met MS bij onder meer de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Missie

MS Vereniging Nederland is altijd ‘dichtbij’. Wij brengen mensen met MS en direct betrokkenen bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. En geven informatie over de ziekte en het leven met MS zodat men keuzes kan maken om de regie over het eigen leven te houden. Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg als belangrijk middel voor de kwaliteit van leven.

Doelstellingen

De Vereniging behartigt de belangen van mensen met MS en de direct betrokkenen bij deze mensen. Daarnaast bevordert de Vereniging de emancipatie en volwaardige participatie van mensen met MS in de maatschappij. Ook stimuleren wij het tot stand komen en in stand houden van voorzieningen voor mensen met MS. Op die manier kunnen mensen met MS zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren in de maatschappij.

MS Vereniging geeft mensen met MS een stem. Onze kerntaken zijn belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatievoorziening.

Praktische informatie

Postadres:
Fornheselaan 118
3734 GE Den Dolder

Tel. 088 374 8500
info@msvereniging.nl | www.msvereniging.nl

IBAN: NL14INGB0000238000
BIC: INGBNL2A
Inschrijvingsnummer KvK 40412976
RSIN nummer 002877958

Back To Top
X