MS Vereniging Nederland is de belangenvereniging in Nederland voor mensen met multiple sclerose (MS) en hun naasten. De vereniging biedt de circa 8.000 aangesloten leden activiteiten en diensten aan die hen ondersteunen bij vragen en problemen. Bijvoorbeeld door het geven van informatie via themabijeenkomsten, het magazine MenSen, de MS-telefoon en deze website. Ook geeft de vereniging voorlichting over de mogelijkheden in de gezondheidszorg en behartigt ze de belangen van mensen met MS bij onder meer de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Missie

MS Vereniging Nederland streeft naar een MS-vrije wereld. Ondertussen zetten wij ons in om de kwaliteit van leven van mensen met MS te bevorderen. Wij geven mensen met MS een stem.

Visie

MS Vereniging Nederland is in Nederland de énige onafhankelijke belangenvereniging van en voor mensen met MS en hun naasten. Onze leden bepalen waar wij ons als belangenbehartiger voor inzetten. Wij werken samen met alle organisaties die een bijdrage willen leveren aan het realiseren van onze doelstellingen.

Doelstellingen

MS Vereniging Nederland ontleent haar bestaansrecht aan de mensen met MS die het patiëntenperspectief inhoud geven. Wij bouwen voort op de ervaringsdeskundigheid van de mensen met MS die als vrijwilliger en/of als lid een bijdrage leveren aan het realiseren van onze hoofddoelstellingen:

  1. behartigen van de belangen van mensen met MS en hun naasten;
  2. bevorderen van de emancipatie en volwaardige participatie van mensen met MS in de samenleving;
  3. stimuleren van het tot stand komen en in stand houden van voorzieningen voor mensen met MS, opdat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren en participeren in de samenleving

Het aanbieden van concrete diensten en het organiseren van concrete activiteiten, zowel landelijk als regionaal, samen met talloze vrijwilligers.

Praktische informatie

Postadres:
Fornheselaan 118
3734 GE Den Dolder

IBAN: NL14INGB0000238000
BIC: INGBNL2A
Inschrijvingsnummer KvK 40412976
RSIN nummer 002877958