Sinds de wijziging van de Wet op de Orgaandonatie op 1 juli 2020 is het aantal mensen dat geregistreerd staat voor het doneren van organen na de dood met meer dan 50% gestegen. Mogelijk omdat sindsdien die registratie al tot stand komt wanneer je je er niet tegen verzet. Voor directeur Inge Huitinga van de Nederlandse Hersenbank voor Multiple Sclerose (NHB-MS) aanleiding er nog eens op te wijzen dat voor mensen met MS – die na hun dood hun hersenen willen doneren – een andere procedure geldt. Zij moeten zich daarvoor afzonderlijk aanmelden bij de Nederlandse Hersenbank (NHB). Inge Huitinga zoekt zowel donoren onder mensen met MS als onder mensen zonder hersenziekte om mee te vergelijken.

De Hersenbank voor Multiple Sclerose – onderdeel van de Nederlandse Hersenbank – richt zich met financiële steun van de Stichting MS Research sinds 1990 specifiek op hersendonoren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar MS in binnen- en buitenland. Op dit moment beschikt de bank  over goed bewaard  hersenweefsel van 326 overleden mensen met MS. Van iets meer dan 700 levende MS-patiënten is geregistreerd dat zij hun hersenen na hun dood willen afstaan. Inge Huitinga zegt dat aantal graag uitgebreid te zien. En wel omdat er veel vraag is naar MS-weefsel door onderzoekers. Aanmelden kan via de website van de Hersenbank (https://www.hersenbank.nl/registratie/ ) of telefonisch via (020) 5665499, bereikbaar op werkdagen van 9.30-11.30 uur.

Codicilpasje

Alle donoren krijgen een codicilpasje van de NHB. In een informatiefolder staat wat de procedure is bij overlijden. Dat het lichaam van de donor binnen 4 tot 8 uur moet zijn overgebracht naar een speciale onderzoeksruimte van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC). De  Hersenbank  werkt al jaren samen met een vaste rouwvervoerder, die ervan op de hoogte is dat een donor vrij kort na overlijden overgebracht moet worden naar het Amsterdam UMC. Die korte termijn geldt omdat alleen dan de hersenen nog voor gedetailleerd onderzoek geschikt zijn. Het onderzoek gebeurt uitsluitend in universitaire centra. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in MS en het ontwikkelen van betere behandelmethodes.

Er zijn al vele tientallen wetenschappelijke publicaties tot stand gekomen met hulp van dit hersenweefsel. Ook van ‘hersenbankier’ Inge Huitinga (*1960) zelf. Zo ontdekte zij dat er twee keer zoveel vrouwen als mannen zijn met MS. Inge Huitinga is medisch bioloog, sinds 1988 gespecialiseerd in MS-onderzoek – als een van de eersten in Nederland – en in 2019 benoemd tot buitengewoon hoogleraar neuro-immunologie aan de Universiteit van Amsterdam

Redactie MSnieuws

Bronnen:

Professor dr. Inge Huitinga en:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/25/meer-actieve-registraties-in-donorregister-door-wetswijziging

https://www.hersenbank.nl/hersendonatie/hersendonatie-en-orgaandonatie/#:~:text=Wanneer%20u%20hersendonor%20bent%2C%20doneert,getransplanteerd%20kunnen%20worden%20in%20pati%C3%ABnten

https://msresearch.nl/ms-onderzoek/ms-centra/nederlandse-hersenbank-voor-ms

https://www.hersenbank.nl/media/uploads/file/april-2014-rondom-ms-Verschillen-in-ms-tussen-vrouwen-en-mannen.pdfhttps://www.donorregister.nl/veranderingen-in-2020

https://www.donorregister.nl/veranderingen-in-2020.