Skip to content

Vrouwen met MS worden niet meegenomen in het onderzoek dat er komt naar vrouwspecifieke aandoeningen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de redactie van MSnieuws  aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). MSnieuws stelde die vragen naar aanleiding van het besluit van demissionair minister Pia Dijkstra (D66; Medische Zorg, onderdeel van VWS) om extra geld te reserveren voor aandoeningen die alleen bij vrouwen voorkomen en die vaak worden afgedaan als ‘vrouwenkwaaltjes’. Dat MS drie keer zo veel voorkomt bij vrouwen dan bij mannen is voor VWS geen aanleiding om hier apart onderzoek naar te doen.

De afdeling Publieksvoorlichting van VWS laat weten dat het bij het door minister Dijkstra beoogde onderzoek uitsluitend gaat om aandoeningen van vrouwelijke organen. Met name bekkenbodemproblemen, cyclusstoornissen en cyclusgerelateerde buikpijn. Deze aandoeningen komen volgens het ministerie vaak voor en hebben een grote impact op kwaliteit van leven. Daarom wordt hier in eerste instantie prioriteit aan gegeven.

De minister stelt voor dit onderzoek geld beschikbaar aan organisaties die zich bezighouden met medische zorg. Een van de mogelijkheden is het oprichten van een kennisbank met informatie over vrouwenziektes. De zorgvraag is groot en het verzuim door deze aandoeningen kost veel geld.

MS treft meer vrouwen dan mannen

Al is MS dus geen specifieke vrouwenziekte, het is wel een aandoening die veel meer bij vrouwen voorkomt dan bij mannen.  Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Sommige onderzoeken wijzen in de richting van erfelijkheid, andere zien links met de hormoonhuishouding. Maar een eenduidige verklaring is er niet.

Medisch-bioloog professor dr. Inge Huitinga, hoogleraar neuro-immunologie en directeur van de Nederlandse Hersenbank, omschrijft het op de site van de Stichting MS Research als volgt: “MS is een heterogene ziekte met duidelijke man-vrouw verschillen. Mannen hebben meer chronisch actieve ontstekingen en vaker ontstekingen van de zenuwcellen dan vrouwen. Ook zien wij bij mannen een andere hormonale reactie op de MS-ontstekingen.”

De diagnose MS komt vaak voor in de leeftijd waarin werk en gezin centraal staan. Omdat van de ongeveer 34.000 MS-patiënten in Nederland rond de 22.500 vrouw zijn, is het duidelijk dat de kosten niet alleen voor de vrouwen zelf maar ook voor  werkgevers, werknemers en de zorg aanzienlijk zijn. Maar voor het ministerie is dit kennelijk nog geen aanleiding om hier nu aandacht aan te besteden.

Redactie MSnieuws

Bronnen:

Afdeling  Publieksvoorlichting VWS en

https://www.gezondheidsplein.nl/nieuws/ms-treft-mannen-harder-dan-vrouwen/item68422

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2024/03/08/extra-impuls-voor-onderzoek-naar-gezondheidsproblemen-die-alleen-vrouwen-hebben

https://msresearch.nl/ms-onderzoek/onderzoek/man-vrouw-verschillen-bij-ms/

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/02/01/benoeming-minister-voor-medische-zorg

Back To Top