De Tweede Kamer heeft op donderdag 4 juli 2024 voor de tweede keer in korte tijd een motie verworpen om chronisch zieken – onder wie mensen met MS – financieel tegemoet te komen. Dat gebeurde aan het eind van het debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. De motie was ingediend door oppositieleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en vroeg de regering “ervoor te zorgen dat chronisch zieken evenveel profiteren van het verlagen van het eigen risico als alle andere mensen”. Dit is in de huidige plannen niet het geval. Ook zijn motie om het minimumloon te verhogen, en daarmee ook alle uitkeringen, haalde het niet.

De nieuwe premier Dick Schoof ontraadde beide moties omdat die financiële consequenties kunnen hebben, waarvan het niet duidelijk is of daarvoor ‘ruimte’ bestaat. “Tegenover elke plus moet een min staan. We willen geen rekeningen doorschuiven”, aldus Schoof. Wel zegde hij toe er opnieuw naar te gaan kijken als de nieuwe begrotingen worden opgesteld. Overigens gaat het eigen risico in de ziektekostenverzekering waarschijnlijk niet eerder omlaag dan in 2027.

Die eigen-risico-motie kreeg uiteindelijk wel de steun van naast GroenLinks-PvdA, D66, SP,  Partij voor de Dieren, DENK, Volt, de ChristenUnie en FVD. Samen goed voor 53 van de 150 Kamerleden. Twee voorstemmers meer dan op 22 mei 2024, toen Frans Timmermans een bijna identieke motie indiende tijdens het debat over het Onderhandelingsakkoord voor het nieuwe kabinet.

Bij die gelegenheid wees hij erop dat uit dit Onderhandelingsakkoord blijkt dat het kennelijk de bedoeling is om tegelijk met de verlaging van het eigen risico de tegemoetkoming in de ziektekosten van arbeidsongeschikten te laten vervallen. Onder hen zijn veel chronisch zieken. Die tegemoetkoming bedraagt nu € 197,72.  En dat scheelt niet veel met het bedrag waarmee het eigen risico zal worden verlaagd. Per saldo houden dan veel chronisch zieken daarvan weinig of niets over.

Redactie MSnieuws, 11.7.2024.

Bronnen:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2023-2024/92#531c4c26

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties?qry=%2A&fld_tk_categorie=Kamerstukken&fld_prl_kamerstuk=Moties&srt=date%3Adesc%3Adate&page=1

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/26/beediging-en-presentatie-nieuw-kabinet