Apothekers melden dat hun medicijntekort hoger is dan ooit. Maar in de praktijk blijkt dat meestal niet direct van invloed op mensen met MS. Vier op de tien Nederlanders die medicijnen gebruiken ondervinden daar wel hinder van, volgens de apothekersorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). In een enquête van het artsenblad Medisch Contact zeggen veel artsen minstens één keer per dag te constateren dat geneesmiddelen die ze willen voorschrijven niet beschikbaar zijn.

De krant NRC becijfert dat ruim 1,6 miljoen mensen er last van hebben. Maar uit dIe cijfers in het NRC-artikel is ook af te leiden dat dit probleem mensen met MS waarschijnlijk minder hard treft. Er staan op de lijst van medicijntekorten namelijk geen specifiek MS-beïnvloedende geneesmiddelen. Wel bijvoorbeeld de plaspil Bumetanide, de spierverslapper Tizanidine en diverse antibiotica. 

In 1 op de 7 keer dat er geen gevraagd geneesmiddel beschikbaar is lossen apothekers het probleem op door een ander middel te geven. In ruim 1 op de 5  gevallen krijgt de patiënt een geneesmiddel met een andere sterkte of vorm. Soms moet hij of zij daarvoor betalen, bijvoorbeeld als het alternatieve medicijn niet wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Maatregelen Leden van de Tweede Kamer  hebben eind mei eerst met diverse deskundigen en daarna met minister Pia Dijkstra (D66; Medische Zorg) gesproken over mogelijke maatregelen om die situatie te verbeteren. De minister pleit voor het aanhouden van grotere voorraden, het verbeteren van de leveringszekerheid en zo mogelijk meer productie van geneesmiddelen in Nederland. Bovendien wil zij net als de artsen, de apothekers en veel Kamerleden dat er door afspraken met de zorgverzekeraars meer mogelijkheden komen om een alternatief geneesmiddel voor te schrijven zodra er sprake is van een tekort. Dat betekent dan een wijziging van de met de verzekeraars afgesproken regel dat aan een bepaald medicijn voorkeur moet worden gegeven, het zogeheten preferentiebeleid.

Redactie MSnieuws

Bronnen:

artikel uit NRC: Kamer wil snel aanpassing voorkeursbeleid medicijnen. ‘We zitten niet ver af van noodsituatie’ en

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/een-op-zeven-krijgt-bij-leveringsprobleem-geneesmiddel-met-andere-werkzame-stof

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail/detail?id=2024D20666&did=2024D20666

https://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/nieuwsartikel/tweede-kamer-voor-aanpassen-van-preferentiebeleid

https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/commissiedebat-over-geneesmiddelenbeleid

https://www.lhv.nl/nieuws/minister-erkent-urgentie-voor-oplossingen-geneesmiddelentekorten