Skip to content

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt sinds 11 januari 2024 op haar website  medische zorgverleners voor te nauwe contacten met leveranciers. Het gaat dan met name om het aanbieden van geld, diensten of goederen met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen. Voor zover bekend geldt de waarschuwing niet specifiek voor zorg aan mensen met MS.

Wettelijk is geregeld of, wanneer en hoe dit wel of niet kan. In alle gevallen moet een afspraak zijn vastgelegd in een officiële, controleerbare overeenkomst. Dat laatste is nog niet altijd het geval, zo bleek bij negen recente inspecties in de medische sectoren cardiologie en tandheelkunde.

Volgens de Inspectie moet een patiënt er altijd op kunnen vertrouwen dat een medisch hulpmiddel past bij de zorg die nodig is. En mag de keuze voor een hulpmiddel alleen gebaseerd zijn op het gezondheidsbelang van de patiënt. “Zorgprofessionals mogen zich niet laten beïnvloeden door gunsten van leveranciers.” Bij ziekenhuizen is volgens de IGJ nog steeds te weinig aandacht voor controle op financiële relaties tussen artsen en leveranciers.

De IGJ is gekoppeld aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij ontdekking van overtredingen legt de Inspectie maatregelen op. Daar kan een boete aan zijn verbonden.

Ook de artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft de waarschuwing opgenomen op haar website.

Redactie MSnieuws

Bronnen:

https://www.igj.nl/actueel/

https://www.knmg.nl/actueel/nieuws/

Back To Top