Skip to content

Frans Kingma is door het bestuur van MS Vereniging Nederland benoemd tot erelid van de vereniging. Voorzitter Jan van Amstel reikte hem een oorkonde en een kunstwerk uit. Dit gebeurde op de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2023 in Amersfoort. Het erelidmaatschap bestaat sinds 2022 en is voor mensen die zich langdurig inzetten als vrijwilliger of een bijzondere bijdrage leveren.frans-kingma-erelid-ms-vereniging-nederland

Vanaf 1992 is Kingma lid van MS Vereniging Nederland. De afgelopen jaren bekleedde hij verschillende functies in en namens de vereniging. Zo was hij lid van de begeleidingscommissie voor het Bureau Medicinale Cannabis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van 2002 tot 2003 interim-voorzitter van de vereniging. Momenteel is hij lid van het Adviesplatform.

Frans Kingma is het tweede erelid verkozen door de vereniging. Vorig jaar was Raymond Timmermans de eerste.
Het kunstwerk is een druppel gemaakt door Patrick de Keijzer.

Back To Top