Skip to content

De overheid heeft extra geld in petto voor huishoudens waarin een van beide partners een uitkering heeft van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de ander geen of weinig inkomen. Minister Carola Schouten (ChristenUnie; Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft op 22 maart 2024 hiervoor een wetsvoorstel gepubliceerd. Het gaat om ongeveer 6400 huishoudens. Daar zitten waarschijnlijk ook mensen met MS bij.

Volgens de minister ontvangen deze huishoudens door de combinatie van overheidsregelingen nu minder huur- en zorgtoeslag dan een vergelijkbaar paar met een bijstandsuitkering. En kunnen dan zelfs onder het bestaansminimum terecht komen. Vanaf 2028 komt er via de fiscus een definitieve oplossing voor dit probleem. De overbrugging van de minister gaat gelden voor de periode van 2025 tot en met 2027. Huishoudens die voor de vaste tegemoetkoming in aanmerking komen, zullen die vanaf 2025 automatisch krijgen via de gemeente waarin ze wonen. Tot de inwerkingtreding van de regeling kunnen deze huishoudens een beroep doen op de gemeentelijke regeling voor individuele bijzondere bijstand.

Redactie MSnieuws

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/03/22/wetsvoorstel-overbruggingsregeling-alleenverdieners-in-internetconsultatie

Back To Top