Gebruik je medicijnen en wil je bijdragen aan meer kennis over bijwerkingen? Doe dan mee aan de Bijwerkingmonitor! Dit is een online vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Hiermee wil Lareb te weten komen hoe jij als medicijngebruiker bijwerkingen ervaart. Deze kennis helpt bijwerkingen te voorkomen, te herkennen en te behandelen. Ook krijg je hierdoor zelf meer inzicht in je ervaringen met bijwerkingen.

bijwerkingmonitor-larebDe vragen van het onderzoek gaan over jouw gezondheid, medicijngebruik en de mogelijke bijwerkingen die je daarvan ervaart. Deelname aan het onderzoek duurt één jaar en bestaat uit zeven vragenlijsten. Als je zestien jaar of ouder bent, multiple sclerose hebt en daarvoor medicijnen gebruikt, kun je meedoen aan de Bijwerkingmonitor. Ook wanneer je geen bijwerkingen ervaart, is dat belangrijke informatie voor het onderzoek.

Meer informatie en aanmelden: www.bijwerkingmonitor.nl