Algemene Ledenvergadering MS Vereniging Nederland

Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

« Alle Evenementen

Algemene Ledenvergadering MS Vereniging Nederland

22 juni | 10:30 11:30

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering MS Vereniging Nederland

Op zaterdag 22 juni a.s. van 10.3011.30 uur houdt MS Vereniging Nederland haar halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV is digitaal.
Graag nodigen we je uit voor het bijwonen van deze ALV.

Agenda:

  1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen voorzitter
  2. Notulen ALV d.d. 25 november 2023 (ter vaststelling)
  3. Jaarverslag 2023 (ter goedkeuring)
  4. Aanpassing Statuten (ter vaststelling)
  5. Toekenning erelidmaatschap (ter informatie)
  6. Rondvraag en sluiting

Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 13 juni a.s.

De vergaderset krijg je bij aanmelding toegezonden. Vragen en opmerkingen kun je ook uiterlijk 13 juni a.s. toesturen (info@msvereniging.nl).

De ZOOM-link om deel te nemen aan deze digitale ALV wordt uiterlijk 19 juni a.s. toegestuurd.
We zien je graag de 22e!

Op de hoogte blijven?

Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief!