skip to Main Content

In 2013 startte de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) een pilot MS-kwaliteitsregistratie. Inmiddels is de pilot afgerond en is de kwaliteitsregistratie in bijna alle ziekenhuizen ingevoerd. Wat betekent dit voor de patiënt?

Het doel van de MS-kwaliteitsregistratie is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met MS, door meer inzicht te krijgen in hoe de zorg landelijk verdeeld is. De kwaliteitsregistratie moet ook inzicht geven in welke ziekteremmende medicatie wordt voorgeschreven, wanneer en waarom. Het gaat daarbij om patiënten die vanaf 1 januari 2016 de diagnose MS of CIS hebben gekregen.

Ziekenhuizen voeren kwaliteitsregistratie MS inNeuroloog en bestuurslid Nynke Kalkers vertelt: ‘Omdat ieder ziekenhuis gegevens invoert, kun je jezelf als arts vergelijken ten opzichte van anderen. Neem jij dezelfde beslissingen als andere neurologen, bijvoorbeeld over het starten, wisselen of stoppen met bepaalde medicatie? Of doe je juist iets heel anders? Door onderling te vergelijken, kunnen we waarborgen dat we dezelfde soort zorg leveren in verschillende ziekenhuizen.’

Hoe werkt het in de praktijk
Neurologen voeren jaarlijks in hoe het gaat met de patiënt, zowel klinisch als eventueel met de MRI. Zijn er aanvallen geweest, welke medicatie krijgt iemand en gaat hij of zij achteruit? Ook de mening over de gezondheidstoestand van de patiënt zelf wordt gevraagd, aan de hand van een vragenlijst die patiënten jaarlijks per mail krijgen toegestuurd.

Kalkers: ‘Zo kunnen we per patiënt kijken hoe het gaat, maar ook per soort medicatie bijvoorbeeld. We moeten ook argumenten geven waarom we een medicijn voorschrijven en of er bijwerkingen zijn. Op die manier kunnen we groepen patiënten met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld patiënten met hetzelfde verloop of dezelfde medicatie. We hopen ook op termijn meer inzicht te krijgen in het verloop van de ziekte, en welke patiënt welk medicijn zou moeten krijgen.’

Privacy
De gegevens van patiënten worden ‘gepseudonimiseerd’ en getoond in een dashboard. Dat is alleen in te zien door de behandelend neuroloog en verpleegkundig specialist uit het eigen ziekenhuis, tenzij de patiënt toestemming geeft om de gegevens te delen met bijvoorbeeld een neuroloog of verpleegkundig specialist of neuroloog van een ander ziekenhuis (bij een verhuizing bijvoorbeeld).

Wat heeft de patiënt eraan?
Voor patiënten gaat de MS-kwaliteitsregistratie betekenen dat neurologen meer inzicht hebben in het verloop van de ziekte, en hoe de patiënt zijn gezondheidstoestand ervaart. Kalkers: ‘Alles wat we invullen, is in één oogopslag terug te zien in grafieken. Zowel over wat de patiënt als gezondheidsmaat heeft aangegeven, als of er van medicijn is gewisseld, en of er een MRI is geweest etc. We hoeven nu niet meer zoals vroeger het hele dossier door te lezen om te achterhalen hoe het met iemand gaat.’

De MS-patiënt zelf is betrokken door het invullen van korte online vragenlijsten voorafgaand of na afloop van een bezoek aan de neuroloog. De patiënt wordt gevraagd eens per jaar acht vragen te beantwoorden, over hun gezondheidstoestand en werksituatie. Kalkers: ‘Zo kunnen we zien of wat we klinisch en op de MRI meten, overeenkomt met de beleving van de patiënt. Het is dus belangrijk dat patiënten hun vragenlijsten invullen en ons toestemming geven om dit in het registratiesysteem in te voeren. Dat blijft nu nog achter, maar alleen als we over alle gegevens beschikken kunnen we het systeem ten volle benutten.’

Back To Top