Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Als lid van de lezerscommissie MSVN leest en beoordeelt U algemene patiënteninformatie (publicaties over MS en aanverwante thema´s) op leesbaarheid en kwaliteit. U beoordeelt publicaties aan de hand van richtlijnen/criteria voor de tekst en voor de lay-out. U werkt zelfstandig maar ook in nauwe samenwerking met de andere leden van de commissie. U bent bereid om deel te nemen aan gezamenlijk overleg, circa twee maal per jaar.

Welke kwaliteiten vragen we voor deze taak?

Kennis

•         U heeft kennis over de ziekte MS, de MSVN en het bestaande informatiemateriaal
•         U heeft inzicht in kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie
•         U heeft kennis van bij MS behorende (medische) terminologie
Vaardigheden

•         U heeft gevoel voor- en beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift
•         U kunt denken vanuit de lezer en de doelgroep voor wie de informatie is geschreven
•     U bent (met hulp van enig cursusmateriaal) in staat teksten grammaticaal en woordtechnisch
te analyseren en te diagnosticeren
•         U bent in staat uw mening en conclusies schriftelijk kort en bondig weer te geven
•         U kunt werken met computerprogramma’s als Word, Outlook en  Excel

Persoonlijke eigenschappen

•         U heeft belangstelling voor velerlei onderwerpen rondom MS / MSVN.
•         U ziet het belang in van goed en begrijpelijk informatiemateriaal voor mensen met MS
•         U bent betrokken, nauwkeurig en gericht op samenwerken

Overige
•         U beschikt over een computer en e-mail

X