skip to Main Content

MS Research meldt dat er een advies is ontwikkeld over COVID-19 (Corona) en MS.  Dit advies komt van MS-neurologen en MS-organisaties die aangesloten zijn bij de MS International Federation (MSIF), waaronder Stichting MS Research. Deze adviezen zullen uiteraard worden aangepast en uitgebreid als de ontwikkelingen rondom COVID-19 daarom vragen.

Het is bekend dat mensen met een verminderde weerstand, waaronder mensen met MS, meer kans hebben op complicaties wanneer zij besmet raken met het COVID-19. Naast de algemene adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en in Nederland van de Rijksoverheid, adviseert het MSIF aan mensen met MS:

  • Vermijd groepen en bijeenkomsten
  • Waar mogelijk vermijd het gebruik van het openbaar vervoer
  • Probeer afspraken met uw arts indien mogelijk telefonisch te laten plaatsvinden.

Mantelzorgers en familieleden van mensen MS worden ook geadviseerd deze maatregelen in acht te nemen om de kans op besmetting met COVID-19 te verminderen.

Advies voor mensen met MS met ziekte-onderdrukkende MS-medicatie
Veel MS-medicijnen onderdrukken het afweersysteem. Sommige medicijnen kunnen de kans op complicaties bij een COVID-19 infectie vergroten, maar de risico’s moeten worden afgewogen tegen de risico’s van het stoppen met behandeling. Wij adviseren het volgende:

  • Mensen die op dit moment MS-medicatie gebruiken: doorgaan met de behandeling
  • Mensen die symptomen van COVID-19 vertonen of positief testen op het virus: overleg plegen met hun eigen behandelaar of andere MS-neuroloog die goed op de hoogte is van hun specifieke ziektebeeld
  • Mensen die willen starten met een MS-medicijn: overleg vooraf met uw neuroloog wat op dit moment de beste keuze is gelet op uw individuele ziekteverloop en het lokale risico om besmet te raken met COVID-19
  • Mensen die op het punt staan met MS-medicatie te starten: overweeg een behandeling te kiezen die geen invloed heeft op het aantal witte bloedcellen. Dit zijn bijvoorbeeld: interferonen, glatirameer-acetaat, of natalizumab. Medicatie die de witte bloedcellen voor een langere tijd verminderen zijn: alemtuzumab, cladribine, ocrelizumab en rituximab
  • Mensen die willen starten met fingolimod, dimethyl fumarate, teriflunomide of siponimod: deze medicatie kan mogelijk het vermogen van het immuunsysteem om te reageren op een infectie verminderen. Weeg vooraf de risico’s en voordelen van de medicijnen af.
  • Mensen met MS die op dit moment één van de volgende middelen gebruiken; alemtuzumab, cladribine, ocrelizumab, rituximab, fingolimod, dimethyl fumarate, teriflunomide of siponimod en in een gebied wonen waar COVID-19 voorkomt: beperk het contact met andere personen tot het minimum om het risico op infectie te verminderen.

De aanbevelingen over uitstel van een tweede of volgende dosis van alemtuzumab, cladribine, ocrelizumab en rituximab verschillen per land. Mensen met MS die deze medicatie gebruiken en op korte termijn een volgende dosis krijgen kunnen advies vragen bij hun behandelaar over het wel of niet uitstellen van de behandeling.

Advies stamceltherapie (aHSCT)
Een intensieve chemotherapie is een onderdeel van de stamceltherapie (aHSCT) behandeling voor MS. Deze behandeling verzwakt het afweersysteem ernstig. Mensen die recent aHSCT hebben ondergaan dienen tijdens de COVID-19 uitbraak de periode van isolatie te verlengen. Mensen die de behandeling op korte termijn willen ondergaan dienen te overwegen om de behandeling uit te stellen in overleg met hun behandelaar.

Er zijn een specifieke adviezen voor kinderen en zwangere vrouwen met MS.

Vragen?
Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, bel dan met onze MS-telefoon: 088 374 8585 (op werkdagen van 10.30 – 14.00 uur).

Back To Top
X