Ga naar hoofdinhoud

Heb je veel last gehad van vorige corona-vaccinaties? Verergerden jouw MS-klachten door de vaccinatie, of had je ernstige griepklachten? Dan kun je volgende keer misschien beter een ander vaccin vragen. In dit bericht leggen we je uit wat je opties zijn.

Coronavaccinatie en MSOp 7 februari verstuurden wij een vragenlijst naar onze leden over de ervaringen met boostervaccinaties. Hierop werd door ongeveer 1.700 mensen gereageerd. Deze enquête was bedoeld om een indruk te krijgen van de verschillen in reacties op het Pfizer-vaccin versus het Moderna-vaccin. Indicatief lijkt het erop dat het Moderna-vaccin, in een veel hogere frequentie en mate, een verergering geeft van MS-gerelateerde klachten. Ook geeft het veel ernstiger griepachtige klachten dan het Pfizer-vaccin. De resultaten van deze enquête zijn inmiddels besproken met de Medische Adviescommissie van MS Vereniging Nederland, het RIVM en prof.dr J. Killestein (MS-neuroloog, Amsterdam UMC, locatie VU).

Eén van de gevolgen hiervan is dat het RIVM aan de GGD’en heeft gevraagd mensen met MS, die daar melding van maken, de mogelijkheid te geven te kiezen welk coronavaccin zij willen. Dit betekent dat je dit ter plaatse met de GGD-arts moet overleggen, want deze moet opdracht geven om eventueel een ander vaccin te spuiten.

Onze adviezen:

  1. zoek contact met je behandelaar, zeker als je MS-klachten na de vorige vaccinatie verergerd zijn, om te bespreken wat voor jou het beste vaccin is
  2. geef je keuze voor een vaccin al door bij het maken van de afspraak bij de GGD. Niet alle priklocaties hebben namelijk beide vaccins op voorraad. Dit kan betekenen dat je naar een andere priklocatie wordt verwezen
  3. op de priklocatie bij de GGD-medewerker nogmaals aangeven welk vaccin je wilt ontvangen en erop staan dat je de arts te spreken krijgt als ze het vaccin dat jij wilt ontvangen die dag niet prikken. De GGD-arts, in tegenstelling tot de GGD-medewerkers, is goed geïnformeerd en zal eventueel het door jou gevraagde vaccin klaar laten maken.

Vervolgonderzoek

Wij zijn op dit moment in gesprek met prof.dr. J. Killestein over het eventueel starten van verder onderzoek naar de veiligheid van de verschillende type vaccins bij mensen met MS. Helaas zullen de resultaten van dit onderzoek voorlopig niet beschikbaar zijn.

Back To Top