skip to Main Content

MSweb is in oorsprong een initiatief van Nora Holtrust – bij wie in 1995 MS was geconstateerd – en haar dochter Wendelmoet. Hun idee dateert van 1998 en werd uitgewerkt met de toenmalige redactieleden van het blad MenSen van MS Vereniging Nederland. Nora Holtrust was destijds een van de redactieleden. Nora overleed op 26 juni 2020.

Doelstelling en ambitie
Inmiddels is MSweb uitgegroeid tot de best bezochte Nederlandse MS-site. Het primaire doel is onveranderd het verzorgen van uitgebreide, betrouwbare en evenwichtige informatie over de ziekte multiple sclerose (MS), over mensen met MS, en over de maatschappelijke implicaties van het hebben van MS. Variërend geeft MSweb hierbij aandacht aan allerlei mogelijke wetenswaardigheden over de ziekte, de stand van zaken in het onderzoek naar MS, tot bijvoorbeeld waar in Nederland MS-neurologen en MS-verpleegkundigen werkzaam zijn.

Een niet onbelangrijk nevendoel van MSweb is om aan mensen met MS en hun persoonlijke omgeving mogelijkheden te bieden om met elkaar en anderen via Internet te communiceren. Dit gebeurt vooral op het forum van de website. Stichting Vrienden MSweb heeft als doel de belangen van mensen met MS en hun dierbaren te bevorderen door het in standhouden en onderhouden van de websites MSweb, het forum en MSkidsweb.

MSweb anno 2021
De dagelijkse leiding van de website is in handen van een redactie. Aan de website werken verder ruim 50 vrijwilligers mee. Sinds 1 januari 2015 hebben MS Vereniging Nederland en MSweb een (nieuw) samenwerkingsverband afgesproken. Bestuurlijk houdt dit in dat MS Vereniging Nederland en de Stichting Vrienden MSweb formeel onder de verantwoordelijkheid vallen van één en hetzelfde bestuur. Feitelijk vormen de twee daarmee nu één organisatie en is een begin gemaakt met het terugdringen van de versnippering in de MS-wereld.
De site opereert onder het gezag van het bestuur van MS Vereniging Nederland.

Verdere samenwerking
Het streven van de vereniging is om met nog meer organisaties op het gebied van MS nauw te gaan samenwerken. MS Vereniging Nederland heeft intussen een aanzet gegeven aan een nieuwe structuur waarbinnen MSweb een landelijke werkgroep is die voorziet in berichtgeving, achtergrondinformatie en internetcommunicatie met en tussen mensen die MS hebben. De websites MSweb en MSkidsweb zitten daarmee in het servicepakket van MS Vereniging Nederland.

Back To Top
X