Ga naar hoofdinhoud

MSweb – website voor nieuws en actualiteiten

Het primaire doel is het verzorgen van uitgebreide, betrouwbare en evenwichtige informatie over de ziekte multiple sclerose (MS), over mensen met MS, en over de maatschappelijke implicaties van het hebben van MS. Variërend geeft MSweb hierbij aandacht aan allerlei mogelijke wetenswaardigheden over de ziekte, de stand van zaken in het onderzoek naar MS, tot bijvoorbeeld waar in Nederland MS-neurologen en MS-verpleegkundigen werkzaam zijn.

Een niet onbelangrijk nevendoel van MSweb is om aan mensen met MS en hun persoonlijke omgeving mogelijkheden te bieden om met elkaar en anderen via internet te communiceren. Dit gebeurt vooral op het forum van de website. MSweb heeft naast een forum ook nog een website specifiek voor kinderen met (een ouder met) MS: MSkidsweb.

Wie zijn wij?
De dagelijkse leiding van de website is in handen van een redactie. Aan de website werken verder ruim 50 vrijwilligers mee. Sinds 1 januari 2015 bestaat er een samenwerkingsverband tussen MS Vereniging Nederland en MSweb. Bestuurlijk houdt dit in dat MS Vereniging Nederland en MSweb onder de verantwoordelijkheid vallen van het bestuur van MS Vereniging Nederland. Door één organisatie te vormen is een begin gemaakt met het terugdringen van de versnippering in de MS-wereld. Het streven van de vereniging is om met nog meer organisaties op het gebied van MS nauw te gaan samenwerken.

Landelijke werkgroep
MSweb fungeert binnen MS Vereniging Nederland als landelijke werkgroep die voorziet in berichtgeving, achtergrondinformatie en internetcommunicatie met en tussen mensen die MS hebben. De websites MSweb en MSkidsweb zitten daarmee in het dienstenpakket van MS Vereniging Nederland.

Neem een kijkje op MSweb

MSweb.nl vernieuwd

Back To Top