Skip to content

Lotgenotencontact is één van onze kerntaken. Wij organiseren bijeenkomsten voor mensen met MS, hun partners, kinderen en/of ouders. Daar kun je ervaringen delen over het omgaan met MS, soms krijg je tips en ideeën rondom bepaalde thema’s. Lotgenotencontact rust op twee pijlers: het uitwisselen van ervaringen en kennis én sociaal contact tussen lotgenoten.

Waarom lotgenotencontact?

MS Vereniging wil voorkomen dat mensen met MS in een isolement terechtkomen. Het doel van lotgenotencontact is dan ook het inzicht, de kennis en het vertrouwen van mensen met MS te vergroten. Zo willen wij hen meer grip op hun eigen situatie geven. Dit leidt tot minder onzekerheid over symptomen van MS, beter inzicht in het verloop van de ziekte en meer kennis van behandelmogelijkheden.

Lotgenotencontact in jouw regio

Onze regionale werkgroepen organiseren regelmatig bijeenkomsten. Daarnaast kun je op het forum van MSweb online in contact komen met anderen met MS.

De regionale werkgroepen organiseren activiteiten op collectief niveau, bijvoorbeeld:

  • informatie-, contact- en themabijeenkomsten;
  • gespreksgroepen;
  • eigen website van de werkgroepen.

Activiteiten op individueel niveau, bijvoorbeeld:

  • telefonische contacten;
  • huisbezoeken.
Regionale werkgroepen
Back To Top