Skip to content
MS Vereniging Nederland is de enige belangenvereniging in Nederland voor mensen met multiple sclerose (MS) en hun naasten. Wij komen op voor de belangen van onze 8.500 leden en bevorderen de emancipatie en volwaardige participatie van mensen met MS in de maatschappij.

Altijd dichtbij

MS Vereniging Nederland is altijd ‘dichtbij’. Wij brengen mensen met MS en direct betrokkenen bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. En geven informatie over de ziekte en het leven met MS zodat men keuzes kan maken om de regie over het eigen leven te houden.

Kerntaken

Onze kerntaken zijn belangenbehartiginglotgenotencontact en informatievoorziening. Informatie geven wij op alle mogelijke manieren, zoals via ons ledenmagazine MenSen, brochures en folders, deze website en social media.

Dienstverlening

 • MS-telefoon
  Heb je een vraag, wil je ‘je verhaal kwijt’ of heb je behoefte om ‘stoom af te blazen’? Je kunt ervoor terecht bij de MS-telefoon. Ook kan het telefoonteam je bij klachten, vragen of problemen doorverwijzen naar de juiste deskundigen.
 • MS-coaches voor MS en werk
  Heb je vragen over het blijven werken met MS? Zoals bijvoorbeeld wat je wel of niet aan je manager of collega’s vertelt? Stel je vraag aan een van onze professionele, ervaringsdeskundige MS-coaches. Het eerste telefonische consult is gratis. Blijkt je vraag ingewikkelder, dan kun je in overleg met de coach een consult inplannen. Aan zo’n vervolgconsult zijn wel kosten verbonden.
 • MS-voorlichting
  MS brengt veel onzekerheden met zich mee. Goede voorlichting helpt mensen met MS en hun omgeving om te gaan met MS. Betrouwbare en degelijke informatie vergroot de kennis over MS zodat er betere zorg en ondersteuning kan worden gegeven aan mensen met MS.
 • MSweb
  Alles wat je wilt weten over MS. MSweb is de belangrijkste algemene digitale informatievoorziener op het gebied van MS. Het doel van MSweb is het geven van onafhankelijke informatie en voorlichting over MS en het faciliteren en stimuleren van lotgenotencontact.
 • MSkidsweb
  Een website opgericht om kinderen die een ouder met MS hebben te informeren over de ziekte. In de loop der jaren is daar informatie voor en over kinderen met MS bijgekomen.
 • MS-voedingslijn
  Voeding is een onderdeel van een gezonde leefstijl en kan ertoe bijdragen dat mensen met MS zich beter voelen. Onze diëtiste Linda Boot geeft telefonisch advies over gezonde voeding.
 • Werkgroep NMO(SD)
  Sinds 2020 vertegenwoordigt onze vereniging ook mensen met NMO(SD) en MOG(AD). Beide aan MS verwante aandoeningen die erg zeldzaam zijn; de reden waarom deze belangenverenigingen zich bij ons hebben aangesloten.
Back To Top