skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Waarschuwing interferon-bèta

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA = European Medicines Agency) waarschuwt voor een ernstige complicatie bij gebruik van interferon-bèta voor de behandeling van multiple sclerose. Neurologen van VUmc MS Centrum Amsterdam kunnen zich vinden in deze waarschuwing, maar benadrukken dat dit geen reden hoeft te zijn om de behandeling met interferon-bèta te stoppen. De complicatie waar de EMA voor waarschuwt, trombotische microangiopathie, is in een vroeg stadium te detecteren. Het is hiervoor wel van belang de bloedcontroles, inclusief nierfunctie, volgens protocol te blijven uitvoeren en met enige regelmaat de bloeddruk te laten controleren. Bij klachten en verschijnselen die wijzen op nierfalen moet ook urine onderzoek worden uitgevoerd.

1 september 2014

????????????????????

De waarschuwing van het Europees Geneesmiddelenbureau is onder andere het gevolg van wetenschappelijke publicaties van het afgelopen jaar. Hierin worden een aantal mensen met MS beschreven met een ernstig verlopende trombotische microangiopathie (TMA), waarbij enkele met een dodelijke afloop. Alle patiënten beschreven in de artikelen gebruikten interferon-bèta voor hun MS. Het gaat om patiënten uit, Canada, Frankrijk, Schotland en Verenigd Koninkrijk. Een oorzakelijk verband met interferon-bèta kan niet worden uitgesloten.

TMA is een ernstig en acuut ziektebeeld en wordt gekenmerkt door een tekort aan bepaalde bloedcellen en acuut nierfalen. De aandoening kan gediagnosticeerd worden door bij een bloedonderzoek te kijken naar het aantal bloedcellen en het meten van bepaalde eiwitten die het functioneren van de nieren weergeven. Daarnaast kan stijging van de bloeddruk een aanwijzing zijn voor TMA. TMA is behandelbaar, mits op tijd gediagnosticeerd. Het vroeg detecteren van deze complicatie bij gebruik van interferon-bèta is daarom een must. Mensen met MS die behandeld worden met interferon-bèta worden normaal gesproken volgens het behandelprotocol regelmatig gecontroleerd op mogelijke bijwerkingen van de behandeling. Een bloedonderzoek en het meten van de bloeddruk moet onderdeel zijn van deze controle.

Aangezien de complicatie TMA bij gebruik van interferon-bèta zeldzaam is en bij voldoende alertheid vroeg te detecteren is, benadrukken de VUmc neurologen dat dit geen reden hoeft te zijn om de behandeling te staken of van het starten van een behandeling af te zien. 

bron: vuMC

Back To Top
X