skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Voorwaardelijke toelating Fampyra blijft

Brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan
de Tweede Kamer:

7 juni 2017

 

Geachte voorzitter,

In de stand van zaken brief van 17 december 2015 is de Kamer geïnformeerd over het opnemen van de behandeling met het extramurale geneesmiddel Fampyra bij volwassen patiënten met MS met een beperkt loopvermogen in het voorwaardelijke toelatingstraject. Uit de meest recente ramingen is gebleken dat een budgetoverschrijding is voorzien omdat meer patiënten zich hebben aangemeld dan van te voren is geraamd. Voortijdige beëindiging van de voorwaardelijke toelating van Fampyra wordt echter niet wenselijk geacht. Om die reden heb ik met de fabrikant de afspraak gemaakt dat zij een deel van de meerkosten opvangen.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

De Kamerbrief

 

 

Back To Top
X