Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

De MS Vereniging Nederland is opgebouwd uit een Algemene Ledenvergadering, een bestuur, een landelijk team, specialistenteams en zo’n 20 regionale werkgroepen. Binnen deze onderdelen van de vereniging zijn enkele vaste medewerkers en vele honderden vrijwilligers actief in zowel uitvoerende als adviserende zin. Samen zorgen zij voor een optimale ondersteuning aan de leden van de vereniging op het gebied van informatie, belangenbehartiging en lotgenotencontact.

 

Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2016 hebben bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Het onbezoldigd bestuur van de MS Vereniging Nederland bestaat nu uit de volgende zeven personen:

Jan van Amstel – voorzitter

Jan van Amstel

Hermien Kosian – secretaris

Hermien Kosian

Henk de Jong – penningmeester

Henk de Jong

 

Robert van den Bos – lid algemeen bestuur

Robert van den Bos

 

Raymond Timmermans – lid algemeen bestuur, 2e termijn

Raymond Timmermans

 

Beatrice Boots – lid algemeen bestuur, 2e termijn

Beatrice Boots

 

Diederik Banken – lid algemeen bestuur

Diederik Banken

Adviesplatform

Nout Verbeek – voorzitter
Jan van Amstel – bestuurs vertegenwoordiger
Chris Schouten – vertegenwoordiger Landelijk team
Peter van Beek
Irma Drijvers
Frans Kingma
Corrie Oosterwijk
Karin Schippers
Marga ten Hoove
Donald Lupescu
Richard Rijkers

Landelijk team

Chris Schouten – directeur Ellemieke de Wolf – communicatie Jacqueline Zonneveld – ledenadministratie
Chris Schouten Ellemieke de Wolf Jacqueline Zonneveld
 

Madelon Koster –
vrijwilligerscoördinator / communicator

 

Rex van der Vorm – financiële administratie (extern)

Madelon Koster Rex van der Vorm

Neem contact op

X