skip to Main Content

Onze MS-telefoon krijgt op dit moment begrijpelijkerwijs veel vragen over de coronavaccins en MS. In dit document beantwoorden wij de veelgestelde vragen en antwoorden.

1. Welk vaccin hoort bij welke MS-medicatie?
Met de goedkeuring van de eerste vaccins is er meer informatie beschikbaar gekomen over de effectiviteit en veiligheid van de eerste vaccins in verschillende patiëntengroepen (bijvoorbeeld leeftijdscategorieën). Op basis van deze informatie zal de wetenschappelijke commissie van MS International Federation (MSIF) later deze week een advies formuleren over de geschiktheid van de verschillende vaccins voor gebruik bij mensen met MS. Het is te verwachten dat ook de verschillende typen medicatie zullen worden besproken. Dit advies zal vervolgens later deze maand door de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) worden besproken. Het door deze werkgroep geformuleerde advies zal vervolgens aan alle neurologen in Nederland worden gecommuniceerd.

Het spreekt voor zich dat wij als MS Vereniging Nederland in nauw contact staan met de MS-werkgroep en het door haar geformuleerde advies onmiddellijk via de website van MS Vereniging Nederland en het MSweb bekend zullen maken.

2. Zijn er al mensen met MS gevaccineerd in het buitenland en zo ja, hebben zij eventuele bijwerkingen gehad?
Hierover is bij ons nog geen informatie beschikbaar. Wij gaan ervan uit dat eventuele informatie hierover – als deze beschikbaar is – ingebracht zal worden in het overleg van de MS International Federation en genoemde MS-werkgroep van de NVN.

3. Vallen mensen met MS onder de categorie mensen met een medische indicatie zodat zij eerder gevaccineerd kunnen worden?
Sommige mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden of te overlijden door Covid-19. Dit zijn de zogenaamde risicogroepen. Zie voor meer informatie de website van het RIVM. Mensen met MS zijn niet vatbaarder voor virusinfecties dan anderen. Ook in het geval van Covid-19 zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat mensen met MS eerder ziek worden. Dat kan anders zijn als u nog andere aandoeningen hebt waardoor u tot een risicogroep behoort, zie de informatie op de RIVM-website.Uit onderzoek tot nu toe blijkt ook dat Covid-19 bij de meeste mensen met MS niet ernstiger verloopt dan bij anderen.

Veel medicijnen die voor MS gebruikt worden, werken via het afweersysteem. De afweer blijft echter genoeg werkzaam om virussen te kunnen bestrijden. Dat geldt voor dimethylfumaraat (Tecfidera), fingolimod (Gilenya), glatirameeracetaat (Copaxone; glatirameeracetaat Mylan), interferon (Avonex, Betaferon, Plegridy, Rebif), natalizumab (Tysabri) en teriflunomide (Aubagio). Het is dus onwaarschijnlijk dat mensen met MS die één van deze medicijnen gebruiken meer kans hebben om ziek te worden van het coronavirus.

Na een behandelkuur alemtuzumab (Lemtrada) of cladribine (Mavenclad) ontstaat altijd een sterke, en maanden aanhoudende daling van het aantal lymfocyten, die de afweer tegen virussen vermindert. In deze periode behoort u tot de risicogroep. Waarschijnlijk is het risico niet langer verhoogd als het aantal lymfocyten weer normaal is. Lymfocyten zijn gespecialiseerde witte bloedcellen, die onder andere belangrijk zijn bij de afweer tegen virussen. Bij bloedonderzoek dat standaard gebeurt bij gebruikers van deze medicijnen wordt hier altijd al naar gekeken.

Ocrelizumab (Ocrevus) onderdrukt het afweersysteem op zo’n manier, dat er mogelijk een verhoogde kans is op virusinfecties (inclusief coronavirus) en een ernstiger beloop van Covid-19. Dit betekent dat u dan tot de risicogroep behoort.

Het eerste vaccin, namelijk het BionTech/Pfizer-vaccin, is sinds 6 januari beschikbaar en het Moderna-vaccin wordt later deze maand verwacht. Later dit jaar worden zeer waarschijnlijk ook het AstraZeneca, het CureVac, het Janssen- en het Sanofi-vaccin geregistreerd. In eerste instantie zullen er niet voldoende vaccins beschikbaar zijn om iedereen te vaccineren. Om te bepalen wie voorrang zou moeten krijgen kunnen verschillende strategieën gebruikt worden. Gegeven wat nu bekend is over de vaccins en uitgaande van het huidige aantal besmettingen, adviseert de Gezondheidsraad om in te zetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte. Bij die strategie komen de mensen in aanmerking die hierop het hoogste risico lopen. Dat zijn 60-plussers en mensen die al andere specifieke ernstige aandoeningen hebben (zie risicogroepen zoals beschreven op de RIVM-website). Als deze laatsten om medische redenen niet zelf gevaccineerd kunnen worden, kunnen zorgmedewerkers en mantelzorgers die een besmettingsrisico voor hen vormen worden gevaccineerd. In aanvulling op deze groepen komen bij deze strategie zorgmedewerkers met direct patiëntencontact in aanmerking voor vaccinatie, omdat ze een verhoogd risico lopen om besmet te raken. Daardoor dragen ze meer bij aan de ziektelast in de samenleving dan groepen zonder verhoogd risico op besmetting.

4. Moeten mantelzorgers ook niet eerder gevaccineerd moeten worden i.v.m. de druk op de zorg? Dit met het oog op de gevolgen van een de mantelzorger die door ziekte wegvalt.
Iedereen in Nederland, vanaf een leeftijd van 18 jaar, zal de mogelijkheid aangeboden krijgen om zich te laten vaccineren. Omdat er in eerste instantie niet voldoende vaccins beschikbaar zijn, is er door de Gezondheidsraad gekozen voor een strategie die zich richt op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte. Dit betekent dat 60-plussers en mensen met specifieke ernstige aandoeningen voorrang krijgen. Als deze laatsten om medische redenen niet zelf gevaccineerd kunnen worden, kunnen zorgmedewerkers en mantelzorgers die een besmettingsrisico voor hen vormen worden gevaccineerd.

Bronnen:
>> https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
>> https://www.vumc.nl/nieuws/nieuwsdetail/vragen-over-coronavirus-en-ms.htm
>> https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen 

Back To Top
X