skip to Main Content

Wie met een beperking leeft, heeft meer dan gemiddeld te maken met verlieservaringen.  Door ziekte lukt het bijvoorbeeld niet om een studie af te maken. Of het krijgen van kinderen is een door behandelaars afgeraden toekomstperspectief. Ook maakt een beperking het omgaan met verlies soms extra moeilijk. Bijvoorbeeld vastlopen door een stapeling van verlieservaringen.

Rouw is een normale reactie na verlies. Soms zijn de emoties zo allesoverheersend, dat normaal functioneren niet meer mogelijk is.

Gespecialiseerd rouwbegeleider Babet Kuckelkorn ging in dit webinar in op de manier om om te gaan met verlies en rouw. Zodat je weer verder kunt in het leven.

Dit webinar werd mede mogelijk gemaakt door:

 

Mede mogelijk gemaakt door

Gemist? Kijk het webinar hier terug.

Back To Top
X