skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Training zelfmanagement bij chronische aandoening

Productiever aan de slag door Zelfmanagement! Training voor werknemers met een chronische aandoening. Start 8 oktober 2015 Maxima Medisch Centrum Eindhoven.

Als coaches/trainers opgeleid en gecertificeerd bij het Centrum Chronisch Ziek en Werk bieden wij in samenwerking met De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN SENECA) een Zelfmanagementtraining aan voor werknemers met een chronische aandoening. 

Het doel van deze groepstraining is dat deelnemers  beter kunnen omgaan met de aandoening  op het werk door deze een plaats te geven in de dagelijkse arbeids- en leef situatie. Gezondheid heb je niet volledig zelf in de hand maar door het toepassen van actief zelfmanagement heb je zelf meer invloed op de manier waarop je met je gezondheid omgaat en neem je meer het heft in eigen handen, ook op het werk. Het gaat over denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen en versterkt het zelfvertrouwen en eigen regie.

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten op donderdagavond (18.30 – 21.00) en wordt verzorgd door twee erkende en ervaringsdeskundige trainers. De data zijn: 8, 15 en 22 oktober en 5, 12, 19 en 26 november. 

Enkele topics in de training zijn:
•    Accepteren van de aandoening
•    Kwaliteiten en valkuilen
•    Arbeid en belastbaarheid, draagkracht versus draaglast
•    Omgaan met vermoeidheid, pijn en stress
•    Communicatief vaardiger worden richting leidinggevende en collega´s
•    Timemanagement
•    Gezonde leefstijl
•    Persoonlijk actieplan

Opbouw: Wekelijks wordt een actieplan opgesteld om persoonlijke doelen te bereiken. Dit kan met de aandoening te maken hebben maar ook op een ander vlak  liggen.

Voorafgaand aan de training wordt een intakegesprek met de deelnemer gehouden. 

De training wordt gegeven door een ervaringsdeskundig coach, d.w.z. een professionele coach die zelf  ervaring heeft met het leven en werken met een chronische aandoening.

Investering: € 250, voor leden van een patiëntenvereniging. Voor niet-leden zijn de kosten € 395,- .
Doe navraag voor vergoeding van deze kosten bij de ziektekostenverzekeraar of bij de werkgever (evt. via bedrijfsarts).

Contactpersonen Trainers/Coaches:

Lara Smit 06 -13797021 info@larasmitcoaching.nl
Loes Reijnen  06-39296192 loesreijnen@gmail.com

 

Back To Top
X