Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Themabijeenkomst Cognitie + ALV 25 nov a.s.

Themabijeenkomst en Algemene Ledenvergadering

Heeft u zich al aangemeld? Graag via ledenadministratie@msvereniging.nl

Datum:       zaterdag 25 november 2017

Inloop:        vanaf 10.00 uur

Aanvang:   vergadering 10.30 uur – 12.30 uur. Lunch vanaf 12.30 uur

Locatie:      MS Vereniging Nederland, De Corridor 5C, 3621 ZA Breukelen

Programma

1.        Cognitie en MS, een onderschat probleem! om 10.30 uurHanneke Hulst over cognitie

Meer dan de helft (43-70%) van de mensen met MS ervaart problemen met het denkvermogen (cognitie). VUmc kent een gloednieuw Expertisecentrum Cognitie.

Het centrum richt zich op specialistische zorg en onderzoek van cognitieve klachten bij MS. 

Hanneke Hulst, neurowetenschapper aan VUmc,  is gevraagd ons bij te praten en met ons in gesprek te gaan over dit interessante onderwerp.

PAUZE  om 11.30uur

2.        Algemene Ledenvergadering om 11.45 uur

a.     Opening, vaststelling agenda en mededelingen

b.     Vaststellen notulen ALV 24 juni 2017/Actielijst    

c.       Vaststellen nieuwe accountant                                 

d.      Vaststellen begroting 2018                                        

e.     Meerjarenbeleidsplan 2018-2021                             

f.       Rondvraag en sluiting om 12.30 uur

Lunch tot 13.30 uur

Download hier de vergaderstukken. Wilt u de stukken per post ontvangen? Meldt u zich dan aan via ledenadministratie@msvereniging.nl

X