Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Stand van zaken vergoeding medicijn fingolimod

Op 4 juni j.l. hebben de MS Vereniging Nederland, de werkgroep MS van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie(NvN), de Zorgverzekeraars, College voor Zorgverzekeraars (CVZ), Novartis en VWS in goed overleg overeenstemming bereikt om de vergoedingsvoorwaarden fingolimod aan te vullen. Een mijlpaal voor veel mensen met MS.

Het CVZ heeft haar advies inmiddels aan de minister gestuurd. De verwachting is dat de minister dit advies zal overnemen. Na publicatie in de Staatscourant worden de aanvullingen op de vergoedingsvoorwaarden per 1 augustus 2013 van kracht. Zorgverzekeraars dienen dan vanaf 1 augustus fingolomod te vergoeden. Via de werkgroep MS van de NvN is de neuroloog hiervan op de hoogte gesteld en weet aan welke voorwaarden iemand dient te voldoen om voor vergoeding van fingolimod in aanmerking te komen.

Wilt u een samenvatting lezen van de aanvullende voorwaarden uit het zgn. visiedocument CVZ, zoals de MS Vereniging i.o.m. VWS heeft gepubliceerd in het blad MenSen van juni 2013, klik dan hier.

 MS register

Tevens is op 4 juni jl. afgesproken dat er voor Nederland een onafhankelijk MS register wordt ontwikkeld. Hiervoor wordt gekeken naar goede voorbeelden in binnen- en buitenland bv. naar het MS register dat in Zweden wordt gebruikt. In het kader van de kwaliteit van de zorg heeft MS Vereniging Nederland haar medewerking aan de ontwikkeling en realisatie van een onafhankelijk MS register toegezegd, omdat bij behandeling met medicatie veiligheid en doelmatigheid voorop staan. Door het gebruik van een MS register wordt dit gemonitord.

Volgens de gebruikelijke procedures en kanalen zullen onze leden om input gevraagd worden die voor de ontwikkeling en realisatie belangrijk is.

De MS Vereniging hoopt dat er over ca een jaar een begin gemaakt is met de realisatie van een nationaal MS register, onder de regie van- en in samenwerking met de werkgroep MS van de NvN en andere MS organisaties.

Tot zolang zal voor de registratie van de inzet van fingolimod gebruik gemaakt worden van het door Novartis ontwikkelde Gilenya coach programma.

Mocht u vragen hebben belt of mailt u dan naar 070-3747777 of communicatie@msvn.nl.

X