Ga naar hoofdinhoud

Het Stamcelinstituut in Eindhoven heeft op onze aandrang besloten zijn transplantatie-programma voor mensen met MS op te schorten. Dit programma voorziet in een behandeling in klinieken in Mexico en Costa Rica, die volgens onze vereniging onveilig is en niet bewezen effectief. Directe aanleiding voor deze stap is een negatief rapport over dit traject van onze Medische Adviescommissie.

Het Stamcelinstituut fungeert sinds begin dit jaar als tussenpersoon voor stamceltherapie ten bate van naar eigen zeggen mensen met 35 verschillende ziekte-indicaties. MS was tot voor kort een van die 35. Kenmerkend voor deze therapie is het gebruik van zogeheten mesenchymale stamcellen – van de navelstreng – en stamcellen van het endometrium – de binnenzijde van de baarmoeder.

MS Vereniging Nederland heeft het stamcelinstituut erop gewezen dat de effectiviteit van deze methode onbekend is voor MS en dat dit voor mensen met MS grote risico’s met zich brengt. ‘Bij MS is alleen onderzoek gedaan en ervaring opgebouwd met autologe Hematopoietische Stamceltransplantatie (aHSCT)’, aldus een brief van bestuur en directie van de vereniging.

In een reactie schrijft het instituut, zelf van mening zijn dat de behandeling in de Midden-Amerikaanse klinieken wel veilig is ‘maar het standpunt van de MS-vereniging serieus te nemen’. En daarom zal het instituut ‘tot nader order’ niets doen voor MS-patiënten. Het instituut wil zodra er meer informatie beschikbaar is en alvorens dit programmaonderdeel weer te gaan oppakken, met onze vereniging in overleg treden.

HSCT niet MSCT
Back To Top