skip to Main Content
Lettergrootte: e E Sitemap

SPMS-medicijn Mayzent (siponimod) nog niet in apotheek

Het medicijn Mayzent ® (werkzame stof siponimod) voor volwassenen met actieve Secundair Progressieve MS (SP MS) is vrijgegeven voor uitgifte in Europa. Niettemin is de verwachting dat het nog tot de tweede helft van dit jaar zal duren eer het in Nederland op recept en dus ook via de apotheek verkrijgbaar zal zijn.

Het goedkeurende advies van het EMA, het Europees geneesmiddelenagentschap, en het recente uitvoeringsbesluit ter registratie door de Europese Commissie zijn namelijk stap één. De volgende stap is dat voor ons land het Zorginstituut Nederland (ZiN) een advies moet uitbrengen over de te volgen voorschrijfroute voor dit middel, de prijs en de vergoeding.

‘De veronderstelling en hoop dat dit al half februari het geval zou kunnen zijn is voorbarig’, aldus neuroloog dr. Brigit de Jong van het MS Centrum Amsterdam en lid van onze Medische Adviescommissie. ‘De formele reguliere route inclusief prijsstelling is nog niet klaar. Daarover gaat namelijk elke Europese lidstaat afzonderlijk’.

Geneesmiddelenagentschap
Het EMA houdt toezicht op de ontwikkeling en veiligheid van geneesmiddelen en geeft daarover dwingende adviezen. Het agentschap heeft toestemming gegeven om siponimod op de markt te brengen in Europa en onder welke voorwaarden, waarna de Europese commissie die registratie heeft vastgelegd. Deze procedure geldt voor de hele Europese Unie (EU) en Groot-Brittannië. Eerder was het middel al goedgekeurd voor verstrekking in de Verenigde Staten en wel door het Amerikaanse agentschap FDA.

Volgens fabrikant Novartis is siponimod op dit moment de enige capsule die bij mensen met SP MS een ziekteremmende werking heeft.

Back To Top
X