Skip to content

De MS Vereniging werkgroep regio Limburg Zuid zet zich in voor:

Afdelingsactiviteiten

  • We proberen ons zo breed mogelijk te informeren en deze kennis in te zetten voor onze leden.

Lotgenotencontact

  • Het afleggen van huisbezoek op verzoek en het organiseren en begeleiden van praatgroepen.

Voorlichting en PR

  • Het houden van themabijeenkomsten voor MS patiënten en naaste betrokkenen.
  • Het geven van voorlichting aan studenten van diverse opleidingen.

Belangenbehartiging

  • Het mede vormgeven aan beleidszaken.
  • Het onderhouden van contacten met medepatiëntenorganisaties.

Ondersteuning en advies

  • Het werven van vrijwilligers.
Back To Top