skip to Main Content

MS Vereniging regio Zuid-Limburg zoekt
een nieuwe regiocoördinator!

MS Vereniging Nederland heeft 18 regionale werkgroepen, waarin zo’n 280 vrijwilligers actief zijn. Deze regio’s worden ondersteund door een landelijk bureau met 5 medewerkers en een actief en betrokken bestuur. Samen zorgen zij voor een optimale ondersteuning van de leden op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact.

Voor regio Zuid-Limburg zoeken wij een regiocoördinator die:

 • Flexibel is
 • Een ‘kar-duwer en trekker’ is
 • Affiniteit heeft met mensen met MS en hun netwerk
 • Kan samenwerken, maar ook alleen
 • MS Vereniging in en buiten de regio kan vertegenwoordigen waar nodig
 • Richting kan geven aan en een groep vrijwilligers kan motiveren.

Wat krijgt u er voor terug:

 • U maakt deel uit van een enthousiast regioteam
 • U bouwt persoonlijke contacten op in de regio en kunt deelnemen aan regionale activiteiten
 • U kunt deelnemen aan trainingen en aanspraak maken op ondersteuning van het landelijk team
 • Een bedrijfsongevallenverzekering en onkostenvergoeding
 • Een jaarlijks uitje in de regio en een attentie van de MS Vereniging.

De regionale werkgroep bestaat op dit moment uit 8 vrijwilligers en is zeer betrokken bij alles wat met MS te maken heeft. We zijn een actieve kleine regio met bijna 300 leden. Organiseren 2 -3 activiteiten per jaar. Hebben jaarlijks diverse contacten met professionele zorgverleners en verzorgen presentaties.

Is uw interesse gewekt, hebt u belangstelling of kent u iemand in uw omgeving die interesse zou kunnen hebben in deze oproep?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Manita Karman: E-mail : zuidlimburg@msvereniging.nl Telefoon: 046 4753176

Back To Top
X