skip to Main Content

De MS Vereniging regio Zuid – Limburg
zoekt per 1 april
een nieuwe Regiocoördinator!

MS Vereniging Nederland heeft 18 regionale werkgroepen, waarin zo’n 280 vrijwilligers actief zijn. Deze regio’s worden ondersteund door een landelijk bureau met 6 parttime medewerkers en een actief en betrokken bestuur. Samen zorgen zij voor een optimale ondersteuning aan de leden op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact.

De MS Vereniging Nederland is de énige onafhankelijke patiëntenvereniging voor mensen met MS en hun naasten!

Wij zoeken iemand die:

✓ Flexibel is
✓ Een “kar-duwer en trekker” is
✓ Kan omgaan met mail en Word
✓ Affiniteit heeft met de doelgroep, mensen met MS en hun netwerk
✓ Kan samenwerken, maar ook alleen
✓ MS Vereniging in en buiten de regio kan vertegenwoordigen waar nodig
✓ Richting kan geven aan en een groep vrijwilligers kan motiveren
✓ Dan bent u bij ons op het juiste adres!!

Wat krijgt u er voor terug:

  • U maakt deel uit van een enthousiast regioteam
  • U bouwt persoonlijke contacten op in de regio en kunt deelnemen aan regionale activiteiten
  • U kunt deelnemen aan trainingen en aanspraak maken op ondersteuning van de MS Vereniging
  • Een bedrijfs- ongevallenverzekering en vergoeding van kosten op basis van landelijk systeem
  • Een jaarlijks uitje in de regio en een attentie van de MS Vereniging

De vrijwilligersgroep bestaat op dit moment uit 6 vrijwilligers en is zeer betrokken bij alles wat met MS te maken heeft. We zijn een actieve en kleine regio met bijna 300 leden en organiseren 2 -3 activiteiten per jaar. Daarnaast hebben we jaarlijks diverse contacten met professionele zorgverleners en verzorgen presentaties.

Interesse gewekt of belangstelling?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met regiocoördinator: Piet Booij.
E-mail: pietbooij34@gmail.com of telefoon: 0622 930 252

Of het secretariaat: Manita Karman.
E-mail : zuidlimburg@msvereniging.nl

Back To Top