Skip to content

Op deze pagina vindt u informatie over:
Kerntaken
Bestuur
Gesprek Luisterend oor
Gegevens wijzigen?

Kerntaken

De Multiple Sclerose Vereniging Nederland  (afgekort: MSVN) heeft 3 kerntaken.
Deze geven aan wat de vereniging belangrijk vindt. De kerntaken zijn:

  • Belangenbehartiging
  • Lotgenotencontact
  • Informatievoorziening

Op al deze terreinen is de MSVN bezig. Wij, als één van de 21 regionale werkgroepen, proberen deze 3 kerntaken te vertalen naar onze regio.

Belangenbehartiging doen we (het regionale bestuur en haar vrijwilligers) middels het onderhandelen met hulpverleners in de regio voor een goede zorg. Voorbeelden hiervan zijn de aanstelling van MS-verpleegkundigen in Dordrecht en het realiseren van Ketenzorg in Gouda en Dordrecht. In een later stadium zal ook de Ketenzorg in Gorinchem worden opgezet.

Lotgenotencontact (ofwel informatieavonden) wordt in elk rayon gehouden. Deze bijeenkomsten zijn voor mensen met én zonder MS. Sommige avonden wordt er een gastspreker uitgenodigd, andere avonden zijn specifiek voor jongeren of mantelzorgers. Daarnaast heeft elk rayon een contactpersoon waar de leden terecht kunnen voor informatie, advies of om zijn/haar verhaal te vertellen.

Informatievoorziening geven we via de website en de regionale nieuwsbrief, MS Regionaal.

Bestuur

Het bestuur van de werkgroep Zuid-Holland Oost bestaat uit de volgende personen:

Regiocoördinator
Maarten Mulder              e-mail mjamulder@casema.nl

Secretaris / Financieel coördinator
Jan Welschen                   e-mail j.welschen@upcmail.nl

Redactie MS Regionaal
Agnes Spuij                       e-mail msregionaal@gmail.com

Bestuurslid
Annelies Stellinga            e-mail annelies_stellinga@hotmail.com

Bestuurslid
Ilse de Goeij                      e-mail: ilsedegoeij@gmail.com 

Gesprek Luisterend oor
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een luisterend oor of u heeft een vraag, neem dan contact op met een van de volgende contactpersonen.

  • Rayon Dordrecht

Jan Welschen
Tel: 078 6177386
e-mail:  j.welschen@upcmail.nl
Beschikbaar; Dagelijks

  • Rayon Gorinchem

Ilse de Goeij
Tel: 06 12227011
e-mail: ilsedegoeij@gmail.com

  • Rayon Gouda

Margriet Mataheru
Tel: 06 41762592
e-mail:  msvereniginggouda@gmail.com
Beschikbaar; Wo, Vrij, Zat van 09.00 uur tot 18.00 uur
Overige dagen van 16.00 uur tot 18.00 uur

Gegevens wijzigen?
Wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres kun je doorgeven aan:

Jan Welschen,  zuidhollandoost@msvereniging.nl , telefoonnummer: 078 6177386

Home ZHO

Back To Top