Skip to content

De MS Vereniging Zuid-Holland Oost is op zoek naar vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden.

Heeft u tijd en energie over én vindt u het leuk om voor onze vereniging actief bezig te zijn dan bent u degene die wij zoeken!

De werkzaamheden zijn:

Voor ons rayon Dordrecht zoeken wij;
•    Coördinator Regionale bijeenkomsten
Organiseren en Uitvoeren
Organiseren
Voor mensen met MS is het bijzonder belangrijk actuele informatie over MS-gerelateerde onderwerpen te ontvangen, daarover te kunnen praten en vragen te stellen. U zorgt in samenwerking met anderen voor een (jaar)programma voor themabijeenkomsten inclusief begroting. In praktische zin zorgt u voor een toegankelijke zaal, benodigdheden en benadert u de themadeskundigen die de inhoud van de avond verzorgen. Afhankelijk van het type bijeenkomst zoekt u een samenwerkingspartner of zorgt u voor een voorzitter. U zorgt voor uitnodigingen, publiciteit en geeft informatie door aan de vrijwilligers van de nieuwsbrief en website. Periodiek evalueert u het verloop van de bijeenkomsten.
Welke kwaliteiten vragen wij voor deze taak?
Kennis
•    U heeft kennis van het beleid, de structuur en de dienstverlening van de MSVN
•    U bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de MSVN
•    U weet hoe u budgetten moet beheren
Vaardigheden
•    U bent goed in het opbouwen en benutten van relaties die van pas komen bij het organiseren van een themabijeenkomst
•    U kunt goed plannen en organiseren
•    U kunt delegeren
•    U stuurt vrijwilligers aan (gastvrouwen)
•    U werkt ordelijk
Persoonlijke eigenschappen
•    U bent initiatiefrijk
•    U bent resultaatgericht
•    U bent gericht op samenwerken
•    U heeft organisatietalent
•    U beschikt over een computer en e-mail

Uitvoeren lotgenotencontact
U begeleidt bijeenkomsten voor lotgenotencontact. U zorgt in de eerste plaats voor een prettige sfeer die uitnodigt tot het delen van ervaringen. Daarnaast sluit u de bijeenkomst goed af, zodat deelnemers met een goed gevoel huiswaarts keren. Indien u MS heeft, heeft u uw eigen ziekteproces dusdanig verwerkt dat u open staat voor de ander.
Welke kwaliteiten vragen wij voor deze taak?
Kennis
•    U heeft kennis over MS en de MSVN
Vaardigheden
•    U kunt goed luisteren
•    U kent en beheerst gesprekstechnieken
•    U kunt een bijeenkomst goed afsluiten
Persoonlijke eigenschappen
•    U bent empatisch
•    U bent geduldig
•    U bent mensgericht
•    U beschikt over een computer en e-mail

 

Columnschrijver MS Regionaal:
MS Regionaal is de nieuwsbrief van en voor de regio Zuid-Holland Oost. De nieuwsbrief wordt drie tot vier keer per jaar uitgegeven. Wij zoeken hiervoor een vaste Columnschrijver(ster). De onderwerpen kunnen heel wisselend zijn en hoeven niet per se gerelateerd te zijn aan MS.

MS Buddy/Huisbezoeker:
Deze taak sluit aan bij de “vergeten groep” maar wordt ook ingezet voor andere leden, voor het met enige regelmaat bezoeken van leden en als “Buddy”  assisteren met boodschappen of een simpele wandeling maken ed..

Interesse?
Heeft u interesse in één van bovenstaande vacatures neem dan contact op met;
Jan Welschen (secretaris), tel: 078 6177386, e-mail:  zuidhollandoost@msvereniging.nl

Back To Top