Ga naar hoofdinhoud

In september 2007 is een MS projectgroep opgericht om de zorg voor MS-patiënten in regio Midden-Holland beter op elkaar af te stemmen.

 De projectgroep bestaat uit:

– Revalidatiearts Sophia Revalidatie / Groene Hart Ziekenhuis
– Neuroloog Groene Hart Ziekenhuis
– Verpleeghuisarts Zorgpartners Midden-Holland
– MS-verpleegkundige ZorgBrug
– Ergotherapeut Vierstroomzorging
– Maatschappelijk werkster Groene Hart Ziekenhuis
– Medisch psycholoog Groene Hart Ziekenhuis
– Fysiotherapeut Sophia Revalidatie
– Vertegenwoordiger van MSVN patiëntenvereniging
– Programmamedewerker zorgketens van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland

Deze projectgroep wil voor de toekomst een goed functionerende zorgketen voor MS-patiënten vastleggen, door structurele verbeteringen optimale zorg voor MS-patiënten te garanderen.

Inmiddels is er een leidraad ontwikkelt, een MS gids geschreven, een MS fitness sportgroep opgericht en zijn er verschillende symposia gehouden om diverse professionals in de zorg en mensen met MS in de regio Midden-Holland te informeren.

MS-Gids Midden-Holland

In de zomer van 2010 is de MS-gids Midden-Holland ontwikkeld. Voor mensen met MS en hun naasten bestaat er een bijzonder uitgebreid informatie- en zorgaanbod. Het valt niet mee om daarin de weg te vinden. Daarom is in deze gids een overzicht gemaakt van alle voorzieningen. De gids is bedoeld voor zowel mensen die in het persoonlijk leven met MS te maken hebben als voor hen die daar beroepshalve bij zijn betrokken.

De gids is op te vragen bij het Transmuraal Netwerk:

Transmuraal Netwerk Midden-Holland
Postbus 1098
2800 BB GOUDA
Tel.: 0182 50 55 34
E-mail: info@transmuraalnetwerk.nl
Website: http://www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Multiple-Sclerose/Themapagina

Tevens kunt u  hier  de MS-gids downloaden

MS Fitness Sportgroep BeweegPuntFysio

Wil je gaan sporten? Of wil je meer contact met lotgenoten? Of beter nog: beiden?

Bij BeweegPuntFysio Gouda sport je onder begeleiding van een fysiotherapeut, samen met andere sporters die ook MS hebben.
BeweegPuntFysio is ontstaan vanuit MS Ketenzorg Midden Holland. De fysiotherapeuten die er werkzaam zijn hebben nauw contact met de neurologen van het Groene Hart ziekenhuis, de MS-verpleegkundige en Sophia Revalidatie.
Sinds de oprichting in 2008 groeit het aantal sporters met MS die er komen sporten gestaag.
De meesten hebben een verwijzing van een neuroloog of revalidatiearts.
Vanwege het groeiend aantal deelnemers zijn er tijden gereserveerd speciaal voor sporters met MS, en wel op maandag- en donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur.  De avond begint met conditie en/of krachttraining. Hiervoor zijn verscheidene fitnessapparaten aanwezig.
Na het harde werken worden er regelmatig, in het laatste halfuur, ontspanningsoefeningen gedaan.
Deze ontspanningsoefeningen helpen tegen stress en verminderen eventuele slaapproblemen. Als afsluiting van de avond is er gelegenheid voor de sporters om met elkaar koffie en/of thee te drinken.

BeweegPuntFysio
Büchnerweg 7
2803 GR Gouda
0182 – 533159    info@beweegpuntfysio.nl
Is uw interesse gewekt?
Kijk dan op: www.beweegpuntfysio.nl

Ketenzorg Jaarbrief 2011

Jaarbrief 2011

Ketenzorg Jaarbrief 2012

Jaarbrief 2012

Ketenzorg Jaarbrief 2013 

Jaarbrief 2013

Back To Top