Skip to content

In de regio Drechtsteden is met een aantal organisaties de afgelopen jaren een samenwerking gestart om de mensen met MS zo doeltreffend mogelijk te behandelen, adviseren en begeleiden.

Eind 2011 zijn de eerste stappen gezet om met het MS-team van Zorggroep Crabbehoff, een neuroloog en twee MS-verpleegkundigen uit het Albert Schweitzer Ziekenhuis en de revalidatie arts van het revalidatiecentrum Rijndam tot een ketensamenwerking in de regio Drechtsteden te komen.
In de tussenliggende periode heeft het MS-team in samenwerking met de MSVN (Multiple Sclerose Vereniging Nederland), het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het revalidatiecentrum Rijndam gewerkt aan deze regionale ketensamenwerking in de vorm van een zorgpad MS.
Vanuit deze samenwerking is het afgelopen jaar een informatiegids voor mensen met MS ontwikkeld, de “MS-gids Drechtsteden e.o.” 

De nieuwe MS-gids is een uitkomst voor mensen met Multiple Sclerose (MS) en hun omgeving.

“Ik had graag zo’n gids willen hebben toen ik de diagnose tien jaar geleden kreeg”, zegt Ada Brobbel. De Dordtse MS-patiënte nam op 11 april 2014 de eerste gids feestelijk in ontvangst, uit handen van Hanny van der Meer van de MS Vereniging Nederland.

“Als je net weet dat je deze ziekte hebt, weet je soms niet waar je de informatie zoeken moet”, aldus Brobbel. “In deze gids staan nu zaken netjes op een rij waarvan ik toen niet eens wist dat ik ermee te maken zou gaan krijgen.” De gids biedt onder meer informatie over het ziektebeeld, het verloop en de mogelijke behandelingen; plus een ruim overzicht van de hulp, zorg en ondersteuning die mensen met MS kunnen krijgen.

Neuroloog Desirée Zemel van het Albert Schweitzer ziekenhuis is blij dat de gids er is. “Sommige patiënten willen in het begin alles weten over de ziekte en wat hun misschien te wachten staat, anderen willen het wat gedoseerder tot zich nemen. Met deze gids kan dat allebei.” Ook voor zorgverleners die regelmatig met MS-patiënten te maken hebben, is de gids een gedegen en compleet naslagwerk, zegt Zemel.

Via deze ketensamenwerking, het ontwikkelde Zorgpad MS en de MS-gids streven we ernaar om de juiste zorg te bieden voor mensen met MS en hun omgeving, waarbinnen de kwaliteit van leven voor hen verbeterd en de efficiëntie van het werkproces verhoogd wordt.

De gratis gids is in papieren vorm te krijgen bij de hierboven genoemde makers en als digitaal document hierOpen dit document met ReadSpeaker docReader te downloaden.

Op de foto: v.l.n.r. Ada Brobbel (patiënte die de eerste gids kreeg), Hanny van der Meer (MS Vereniging Nederland), Desirée Zemel (neuroloog ASz), Marieke Rich (revalidatiearts Rijndam Revalidatiecentrum), Bea Notenboom (divisiemanager Zorggroep Crabbehoff) en Teuni Boon (MS-verpleegkundige ASz) bij de gidspresentatie.

Back To Top