skip to Main Content

Na de diagnose

Ook al lijkt het of er na de diagnose MS geen normaal leven meer mogelijk is gaat het leven toch gewoon verder. De wereld staat op zijn kop, alles verandert, niets gaat gewoon goed. De dingen die je gewoon even deed gaan moeite kosten, sommige mensen haken voor je gevoel af en je staat er soms helemaal alleen voor.

Maar het blijkt ook mogelijk om een nieuw levensritme te vinden waarin plaats is voor contacten, liefhebberijen, nuttig werk en gezelligheid. Informeer hiernaar bij uw eigen afdeling van de MSVN. Die organiseert lotgenoten contactbijeenkomsten en themabijeenkomsten. En ze brengt een aantal maal per jaar een nieuwsbrief uit met programma’s, verslagen en ervaringsverhalen.

Wij hopen dat deze website een aantal vragen kan beantwoorden, en een indruk geeft wat de afdeling Zuid-Holland-Noord voor u kan betekenen. En bovendien wat u voor anderen kunt betekenen door iedereen deelgenoot te maken van hoe u zaken oplost, de drempels waar u tegenaan loopt bij MS, hoe u MS een plaats hebt gegeven in uw leven.

De regionale werkgroep MSVN-Zuid-Holland Noord is een subgroep van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN). De werkgroep bestaat uit vrijwilligers, zowel met als zonder MS.

De werkgroep voert de hoofdactiviteiten van de MSVN uit, te weten:

  • Ondersteuning van MS-patiënten:

U kunt vragen stellen via de e-mail van de contactpersoon van uw rayon Wim van ‘t Hof.
Wilt u direct contact, bel dan de landelijke MS-telefoon van de MSVN.

  • Voorlichting en Informatie:

Via thema- en contactbijeenkomsten met lotgenoten, via een Nieuwsbrief die vijf maal per jaar verschijnt (zie ook tabblad hiernaast) en d.m.v. deze website.
Voor informatie over de regionale werkgroep kunt u contact opnemen met Elma van der Kooij

  • Belangenbehartiging:

Het ondersteunen van mensen met MS, hun partners, kinderen en/of ouders. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van zorgverlening en de uitvoeringspraktijk van regelgeving door gemeentes.

  • Contactbijeenkomsten:

Op verschillende plaatsen in de regio worden maandelijks bijeenkomsten gehouden, waar MS-patiënten met elkaar kunnen praten. Dat kan zijn om ervaringen uit te wisselen of het bespreken van onderwerpen waar mensen met MS mee te maken hebben.
Soms ook wordt er een spreker uitgenodigd, die iets vertelt over een voor MS-patiënten belangrijk onderwerp. (Zie ook onder het tabblad Agenda hiernaast).

 

JvdB/200128/00

Back To Top
X