skip to Main Content

Themadag hogeschool Zuyd

Op woensdag 28 februari 2018 werd in het gebouw van Zuyd Hogeschool in Heerlen voor alle 2e jaars studenten van de opleidingen van de faculteit Gezondheidszorg al weer de 31e themadag Patiënten- en cliëntencontactdag georganiseerd.

De opzet van de dag was dat studenten in interdisciplinaire groepen van ongeveer 10 – 12 studenten een uur in gesprek gingen met ons als vertegenwoordiger van onze patiëntenorganisatie. Interdisciplinair betekent dat er studenten van de opleidingen Biometrie, Creatieve Therapie, Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie en Verpleegkunde (HBO-V), in één groep vertegenwoordigd waren. De studenten werkten aan een opdracht, die aan deze dag gekoppeld was. Zij bereiden zich met eigen vragen voor op dit gesprek en er is 1 notulist en 1 gespreksleider.

De doelstelling van deze dag was het contact te bevorderen tussen de cliënt en de student, de studenten kennis te laten maken met het verhaal van de ervaringsdeskundigen, hen een indruk te laten krijgen van wat de patiëntenorganisatie voor ons betekent, welke doelen de (patiënten)organisatie nastreeft en hoe deze worden vervuld. Tevens leren de studenten om met medestudenten van andere opleidingen samen te werken.

Voor ons was het weer een mooie ervaring om mee te maken. Er waren 2 sessies in deze ochtend.
In beide sessies kwamen verschillende thema’s aan bod. Variërend van wat MS voor ons persoonlijk betekend en waar je overal tegenaan loopt tot aan wat wij als MSVN allemaal organiseren en hoe wij qua organisatie structuur in elkaar zitten.
Er waren enkele mensen bij die persoonlijke ervaringen hadden met MS, maar er waren ook mensen bij die nog nooit met MS in aanraking waren geweest.

Het was wederom een zeer goed georganiseerde dag vanuit de hogeschool Zuyd in Heerlen en wij hopen volgend jaar dan ook weer aanwezig te zijn bij de 32e contactdag.

Tamara van Malsen en Ramon Thijssen.

Back To Top
X