skip to Main Content

Dankzij een grote donatie van Stichting Klimmen tegen MS (MoveS) is het VUmc MS Centrum Amsterdam in mei 2016 een Expertisecentrum Cognitie gestart dat zich richt op specialistische zorg en onderzoek van cognitieve klachten bij MS. Een uniek centrum waar wetenschappelijke ontwikkelingen snel en direct vertaald kunnen worden naar de kliniek. Tijdens de officiële opening op vrijdag 21 april 2017 beloofden VUmc-onderzoekers om meer bekendheid te geven aan cognitieve klachten bij MS.

Expertisecentrum Cognitie

Meer dan de helft (43-70%) van de mensen met MS ervaart problemen met de cognitie (denkvermogen). Deze klachten leiden tot sterk verminderde kwaliteit van leven en beperkingen in het dagelijks leven. Het Expertisecentrum Cognitie bestudeert de hersenprocessen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van cognitieve problemen, en richt zich tegelijkertijd op mogelijke behandelingen voor deze problemen. Daarnaast is het creëren van meer bekendheid over deze klachten bij MS in Nederland een van de doelstellingen, omdat er kennishiaat is bij zorgverleners en patiënten. De cognitie-lezingen door heel Nederland dragen hier aan bij.

Cognitielezingen

Het Expertisecentrum Cognitie van het VUmc MS Centrum Amsterdam zorgt voor de inhoud en sprekers van de bijeenkomst en de regio’s van MS Vereniging Nederland zorgen voor de locaties en het publiek. De lezing bij MSVN regio Noord en Midden Limburg zijn verzorgd door neurowetenschapper dr. Hanneke Hulst en hersenonderzoeker en hoogleraar prof. dr. Jeroen Geurts.

Mensen die de lezing in Roermond hebben bijgewoond kunnen aanvragen via ons email adres : msvnnoordmiddenlimburg@gmail.com

Aangezien Cognitie on Tour nog niet alle regio’s heeft aangedaan kunnen wij hier geen verslag of presentatie plaatsen. Nadat alle regio’s zijn bezocht zullen wij de presentatie delen op onze Besloten Facebook groep.

Back To Top
X