Ga naar hoofdinhoud

Facebook

Facebook-logo

Door onze publieke Facebook pagina en Besloten groep te ‘Liken’ of te ‘Volgen’  wordt u direct geïnformeerd in uw Facebook feed over informatie, activiteiten en nieuws in MSVN regio Limburg Noord & Midden en kunt u direct vragen stellen of contacten leggen met lotgenoten.

Publiek toegankelijke pagina

Volg de publiek toegankelijke Facebookpagina van MS Vereniging Limburg Noord & Midden wanneer u op de hoogte wil blijven van landelijk en regionaal nieuws over MS en activiteiten die we voor onze leden organiseren in de regio.

De publiek toegankelijke Facebookpagina van MS Vereniging regio Limburg Noord & Midden vindt u via onderstaande link:
https://www.facebook.com/msvnnmlimburg/
Als  lid van de MS Vereniging kunt ook lid worden van de Gesloten groep MSVN Limburg Noord & Midden .

Besloten groep, alleen voor leden uit de regio

De Besloten groep MS Vereniging regio Limburg Noord & Midden is aangemaakt om leden van de MS Vereniging binnen de regio de mogelijkheid te bieden om binnen een veilige en beschermde omgeving kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan de ervaringsdeskundigen binnen deze groep zonder dat dit zichtbaar is voor buitenstaanders.

De Besloten Facebook groep van MS Vereniging regio Limburg Noord & Midden vind u via onderstaande link:
https://www.facebook.com/groups/msvnnmlimburg/

Wilt u lid worden van de besloten groep kies dan een van onderstaande vrijwilligers en stuur een vriendschapsverzoek of privé bericht in Facebook zodat de betreffende vrijwilliger u, na controle van uw gegevens, kan toevoegen aan onze besloten Facebook groep.

Tamara van Malsen
Wendy Kip
Peter Cox

Twitter

Back To Top