skip to Main Content

Symposium Chronisch Ziek & Werk

Burgerkracht Limburg organiseert in samenwerking met  patiëntenorganisaties in april 2 thema-avonden in Limburg met als onderwerp: Chronisch Ziek & Werk.
Je hebt werk en je wordt ziek?
Je bent ziek en je moet terug gaan werken?
Je bent chronisch ziek en moet werken?
MAAR, wat is het scenario als je werkt en chronisch ziek bent/ wordt, wat is het scenario als je langdurig ziek bent?

Voor mensen met een chronische ziekte, een beperking of pijn, is die weg vaak onbegaanbaar. Zij stuiten op onoverkomelijke drempels.
In deze thema avonden worden de mogelijkheden bekeken die in deze situatie helpend zouden kunnen zijn.

Voor de avond zijn een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige uitgenodigd.
Een ervaringsdeskundige zal vertellen hoe zij het ervaren heeft om met haar chronisch ziekte te werken. Een werkgever zal een toelichting geven hoe het is om mensen met een chronisch ziekte of een beperking in dienst te hebben en (prettig) in dienst te houden.

Een forum bestaande uit de hierboven genoemde categorieën geleid door de avondvoorzitter zullen enkele vragen beantwoorden van de bezoekers.
De organisatie beseft dat het onderwerp heel veel vragen kan oproepen die ter plekke niet beantwoord kunnen worden. Het is een avond met algemene voorlichting..
Het is de bedoeling om zo veel mogelijk vragen tijdens de sessie te beantwoorden. Vragen die niet tijdens de forumdiscussie beantwoord kunnen worden (te persoonlijk, te specifiek) worden nadien en eventueel per mail beantwoord. De privacywet persoonsbescherming (AVG) is hierop van toepassing.
Vragen aan het forumpanel kunnen vooraf worden ingediend.

Ook willen we er op wijzen dat de patiëntenorganisatie een plek is waar u met uw vragen rondom het thema terecht kunt. Patiëntenorganisaties die mee geholpen hebben deze avonden tot stand te brengen, zullen zich rondom de bijeenkomsten met hun activiteiten op dit thema presenteren.

De data en locaties:

Dinsdag 9 aprilZalencentrum De Schakel te Reuver.
Broeklaan 2, 5953 NB Reuver.

Woensdag 10 aprilWijkcentrum De Boeckel ( Wijk De Heeg)
Roserije 410, 6228 DN Maastricht.

Programma:

 

19:00 uur Inloop
19:30 uur Opening/welkomwoord door de dagvoorzitter,  Han von den Hoff, directeur Burgerkracht Limburg
19:40 uur Inleiding door Marco Bos (in Reuver) en Fred Patelski (in Maastricht), bedrijfsartsen bij Human Capital
20.10 uur Inleiding door Frank Ladeur, arbeidsdeskundige UWV
20.30 uur Interview door Jaap Gönning, Voorzitter Commissie Belangenbehartiging FES, zit in verschillende werkgroepen van de Nederlandse Patiënten Federatie en Ieder(In), freelance journalist en columnist met Rob Bulles (regiomanager SGL) en Marcel Janssen (manager HRM bij SGL) én een jonge vrouw met de Ziekte van Crohn , die werkzaam als consulent bij de Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland
Pauze
21.00 uur Forumpanel
21:30 uur Afsluiting dagvoorzitter.

 

Aanmelden via Brigitte de Vries: brigittedevries@burgerkrachtlimburg.nl

Het formulier met uw vraagstelling dient u als bijlage bij uw aanmelding door te sturen.
Direct naar het formulier Vragen voor het forum

U ontvangt geen bevestiging van uw inschrijving.

Let op:
Omwille van bezoekers met een aandoening aan de luchtwegen, wordt u verzocht om het gebruik van cosmetische stoffen, zoals parfum en aftershave achterwege te laten.

Met vriendelijke groet,

Ook namens de werkgroep

Roel Sillen
roelsillen@burgerkrachtlimburg.nl
046-4208152

Back To Top
X