Ga naar hoofdinhoud
Nout Verbeek

Nout Verbeek (Voorzitter)

Mijn naam is Nout Verbeek. Ik ben 63 jaar oud. Ik ben geboren in Semarang, Indonesië, maar heb daar alleen het eerste jaar van mijn leven doorgebracht. Mijn ouders zijn vanuit Indonesië verhuisd naar Glimmen en van daaruit naar Baarn. In Baarn heb ik de lagere school gevolgd en het eerste jaar van de middelbare school. Daarna zijn mijn ouders naar Groningen verhuisd.

Ik heb in Groningen rechten gestudeerd en ben daar in 1984 advocaat geworden. Dat beroep oefen ik nog steeds uit. Ik houd mij vooral bezig met civiel recht (burgers onderling) en bestuursrecht (burgers tegen bestuursorganen). Met welk specifiek rechtsterrein ik mij bezighoudt wordt vooral bepaald door de behoeften van mijn cliënt en niet zozeer door het rechtsterrein. Rechtsterreinen waarop ik de nodige ervaring heb opgedaan zijn het verbintenissenrecht, het belastingrecht en het gezondheidsrecht (CIZ-procedures en tuchtrecht). Ik heb lesgegeven in de beroepsopleiding voor advocaten in de vakken burgerlijk procesrecht en schriftelijke vaardigheden.

Ik heb geen MS maar ben al heel lang verbonden met de MS-Stichting, later Vereniging. Van 1984 tot 1999 ben ik afdelingsvoorzitter geweest en in april 2007 ben ik op verzoek van Liny Eggens toegetreden tot de regionale werkgroep. Daarin vervul ik de taak van regiocoördinator. Landelijk vervul ik de taak van voorzitter van het Adviesplatform.

Garri Veldman (penningmeester)

Mijn naam is Garri Veldman en ben geboren in 1961. Tot 2002 werkzaam in de detailhandel geweest en toen volledig afgekeurd vanwege SPMS. Sinds 2005 ben ik financieel coördinator van de regio Groningen/Noord Drenthe.

Ook organiseer ik de contact bijeenkomsten in Delfzijl en Hoogezand.

Graag fiets ik op mijn driewielerfiets Easy Rider met elektrische trapondersteuning tochten van +/- 35 km. door het mooie Nederland.

Henny Jongsma (secretaris)

Paulien Bats

Geboren (1968) en getogen in Groningen met een uitstapje van vijf jaar waarin ik heb gewoond en gestudeerd in Australië.
Voor de MS Vereniging ben ik lokaal met heel veel plezier actief in het regioteam van Groningen/Noord-Drenthe.
Landelijk ben ik als als grafisch vormgever verantwoordelijk voor een groot aantal grafische uitingen zoals de huisstijl (het gezicht) van de vereniging, diverse brochures, flyers, logo’s, de opzet van het blad MenSen en een heleboel meer.
Ook ben ik voor de MS Vereniging werkzaam als ervaringsdeskundig professioneel voorlichter bij opleidingen en scholen, werkgevers en collega’s, fundraisers, familie en vrienden van mensen met MS.
Ik ben, met trots, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de MS Experience Toolkit en samen met Marijn van MSZien ontwikkelde ik het ultieme educatieve spel PIT! Over MS en energie.
Mijn doel is om meer bewustzijn en begrip voor mensen met MS te creëren. De MS Experience Toolkit en het spel PIT! zijn daar perfecte middelen voor.
En ik ben nog lang niet klaar met plannen maken.…!

Annegriet Veldman

Mijn naam is Annegriet Veldman-Turkstra en geboren in 1965 in het ziekenhuis van Leeuwarden.

Tot op heden vanaf 1984 werkzaam in Hoogwatum te Delfzijl als facilitairmedewerkster. En echtgenote van Garri.

De partnerbijeenkomsten organiseer ik een aantal keren per jaar.

Bettina Bakker

Heeeel lang geleden (1966) geboren en getogen in Duitsland (in de buurt van Frankfurt am Main) maar inmiddels al 30 jaar blije import ‘Groningse’.

Na lang gewerkt te hebben bij een groot Telecom bedrijf (ja, die groene) en vervolgens in de IT als HR adviseur en Projectmanager heeft de MS mij inmiddels doen stoppen met betaald werken en ben ik nu voor de MS Vereniging Nederland bezig als vrijwilliger voor de regio Groningen/ Noord Drenthe

Mariëtte Koot

Ik ben Mariëtte Koot, geboren (1953) en getogen in Amsterdam.
Na het afronden van de opleiding voor ergotherapie ben ik naar Groningen
verhuisd. In Winschoten heb ik een afdeling ergotherapie opgezet, onderdeel van de revalidatie in het St. Lucasziekenhuis. Daar heb ik bijna 20 jaar met plezier gewerkt. Na de diagnose MS was dit werk niet haalbaar meer, nog altijd een pijnpunt in mijn leven.
Vanaf dat moment deed ik vrijwilligerswerk, o.a. op school bij mijn twee kinderen en in het zorgcentrum waar mijn ouders woonden.
Twintig jaar heb ik mantelzorgtaken verricht, voor ouders en echtgenoot.
Sinds 2011 ben ik rolstoelgebonden.
Mijn passies zijn yoga, tuinieren/tuinen ontwerpen en collages maken.
Ik luister veel naar muziek en bezoek graag concerten.
Van 2008 tot 2020 organiseerde ik als vrijwilliger van de MS Vereniging de contactbijeenkomsten Groningen e.o. Vanaf 2022 doen we dit met vier mensen.
Tevens zorg ik voor een verslagje voor het regiobericht.
Sinds 2015 ben ik lid van het regioteam Groningen/Noord-Drenthe van de MS Vereniging. Cognitieve stoornissen, revalidatie en vitamine D gebruik bij MS hebben mijn speciale belangstelling.

Esther van Doormalen

Irene Louters

Even voorstellen; 

Hallo,  

Ik ben Irene Louters-Huizing van 1973. 

Getrouwd met Geert en samen hebben wij 2 kinderen (een zoon en een dochter) 

Drie weken na ons trouwen kreeg ik de diagnose MS (2007) 

Na eerst mijn hoofd in het zand gestoken te hebben kwam ik erachter dat er in Assen een koffieochtend gehouden werd voor MS patiënten. 

Door verandering van werken op een andere afdeling kon ik niet meer naar de koffieochtenden wat ik wel jammer vond. 

Jammer genoeg ben ik 2017 volledig afgekeurd en kon ik weer naar de koffieochtenden, het voelde als een warme deken om mij heen. 

Ik ben altijd een bezige bij geweest (van overblijfmoeder tot creatief op school en planning maken voor de zaterdagdienst bij de voetbal) dus toen de vraag kwam wie wil er voorzitter worden bij de koffieochtend werd ik gekozen. (doe dit sinds 2018) 

Om aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de Regio Groningen/ Noord Drenthe ben ik jammer genoeg mee gestopt omdat mijn energielevel minder werd. 

Rudy Hoekstra

Ik ben Rudy Hoekstra en algemeen lid van het regioteam Groningen/Noord-Drenthe. Ik vertegenwoordig de leden van de patiëntenvereniging MSVN woonachtig in dit gebied met name Noord Drenthe. Hoe is dit gekomen? Na mijn werkzame leven bij de Koninklijke marechaussee tot januari 2008 heb ik mij aangesloten bij de toen nog fungerende werkgroep afdeling Drenthe. Een zwaar woord werkgroep. Het veronderstelt een overall of op zijn minst een stofjas. Ik kan U verzekeren dat er geen druppeltje zweet aan te pas is gekomen. Leuke en onderhoudende zaken organiseren voor de leden. Koffieochtenden, halfjaarlijkse bijeenkomsten en periodieke schriftelijke informatie over de stand van zaken m.b.t. de MS en medicatie hieromtrent. Om niet nader te definiëren en legitieme reden zijn andere werkgroepleden gestopt. Als enige kun je jezelf geen groep noemen en wat organiseer je dan nog als vertegenwoordiger voor de leden in je gebied? Gelukkig had ik al contact met andere werkgroepen zoals Groningen en Friesland. Ik kon aansluiting vinden bij Groningen en met MSVN landelijke instemming is Groningen/Noord-Drenthe als regio ontstaan en ben ik nu regioteam lid.

Janneke Knol

Hi! Mijn naam is Janneke, geboren in ’94, de jongste van het regioteam. MS gaat al enige tijd met mij mee en daardoor wil ik mij graag voor anderen inzetten. In dit geval specifiek voor de jongeren in de regio.
Inmiddels heb ik al meerdere keren een Meet Up mogen organiseren, dat was een groot succes. Natuurlijk zullen er meerdere volgen.

Daarnaast organiseer ik samen met Janine de kennissessies. Ik hoop jullie daar eens te ontmoeten.

Corrie Oosterwijk

Mijn naam is Corrie Oosterwijk. Ik ben eind 1959 geboren in het toenmalige RK Ziekenhuis in Groningen. In de stad Groningen ben ik verder getogen. Na het in 1984 afronden van de lerarenopleiding ben ik met hele goede zin begonnen aan een baan als docent Huishoudkunde (tegenwoordig heet dat facilitaire dienstverlening) en Nederlands aan de Kranepoort (tegenwoordig Noorderpoort), een MBO-opleiding.

Helaas was dit uiteindelijk van korte duur. In 1986 werd definitief de diagnose MS bij mij vastgesteld.

En door een (door omstandigheden) zich snel verslechterende MS en de toen geldende gedachte dat je mensen met MS maar beter af kon keuren, zat ik voor mijn dertigste zonder baan thuis. Een behoorlijk zwart gat volgde.

Met de nodige hulp wat brokstukken weer bij elkaar vegend, begon ik aan een andere invulling van mijn leven dan eerder gedacht. Zo startte ik een universitaire opleiding Cultuurwetenschappen.

Bovendien bezocht ik net na mijn diagnose een bijeenkomst van de afdeling Groningen van de toen nog MS Stichting. Ik hoorde Nout (ook in 1986 al voorzitter) vertellen over de activiteiten van de afdeling. Met mijn jeugdig enthousiasme vond ik dat er nog veel meer gedaan moest worden. En aangezien Groningen in die tijd (ook al) jonge mensen zocht ter versterking van het bestuur, meldde ik mij hiervoor direct aan.

En ik ben nooit meer weg gegaan. Wel een tiental jaren naar een ander deel van het land, maar altijd actief voor de MS Vereniging in verschillende functies. Sinds 2017 wonen mijn partner en ik weer in het mooie, rustige Noorden van het land. En vrijwel vanzelfsprekend ben ik ook weer terug op het nest in de werkgroep Groningen/Noord Drenthe. Met heel veel genoegen!

Jan de Baat

Anita Bouw

Ik ben Anita Bouw,

Geboren in 1963 in Noord-Sleen daarna verhuist met ouders en mijn 4 broers en 2 zussen naar Dwingeloo waar mijn vader boswachter was. Na de middelbare school naar opleiding tot activiteiten begeleidster gegaan en na de diplomering gaan solliciteren in Zwammerdam (Zuid Holland) om daar als pedagogisch medewerker bij verstandelijk beperkten.
Het trok mij om wat meer te gaan specificeren wat leidde tot een baan bij Auditief verstandelijk beperkten. Opleidingen Nederlandse Gebarentaal 🤟 gedaan om beter te kunnen communiceren met de doelgroep.
Toen ik problemen kreeg met mijn gezichtsveld en een half jaar later wist ik dat MS de veroorzaker was.
We, mijn partner en ik hebben toen besloten, nu het nog kan dachten wij, om 3,5 jaar met de boot rond te gaan reizen.
Weer terug in Nederland bij mijn oude werkgever gesolliciteerd.
Vijftien jaar geleden besloten wij om te verhuizen naar rustiger oorden. Het werd Schoonloo. Het was recessie in NL en de banen lagen niet voor het oprapen. Daar  ik wel in het arbeidsproces wilde blijven en mijn man graag klust is de schuur omgetoverd tot een B&B.
Momenteel is het mijn taak dit zo goed mogelijke invulling te geven.
Mijn MS is zo goed als het kan in een stabiel vaarwater gekomen.
Door de koffie ochtenden in Assen en daar ik nog de “tijd” en “energie” heb ik besloten om Irenes  taak bij het regioteam over te nemen.

Janine Kuiper

Hallo,
Mijn naam is Janine, woon in Veendam en ben geboren te Winschoten (1994).

In 2018 heb ik de diagnose MS gekregen. Mijn hele verhaal/ interview staat in het regio bericht van januari 2023.

Na een ontmoeting met Janneke die de Meet-Ups in de zomer van 2022 had georganiseerd, heb ik me aangemeld bij de regionale werkgroep.
Ik wil me graag inzetten voor de vereniging en met name ook de jongere doelgroep.

Samen met Janneke organiseer ik de kennissessies. Ik hoop dat we in de toekomst nog vele mooie activiteiten en inspirerende sessies mogen houden.

Zie ik je binnenkort bij een activiteit?

Back To Top