skip to Main Content

Vrijwilligers

Met ingang van 1 januari 2019 bestaat het vrijwilligersteam MSVN Ede-Wageningen uit

  • Tonnie Smeenk
  • René van de Rest
  • Alma van der Pol
  • Henk van der Pol

Tonnie doet de organisatie van de huiskamerbijeenkomsten, Alma organiseert de thema avonden, René regelt de financiën en Henk de ledenadministratie, mailingen en het beheer van de website.
Gezamenlijk bespreken we als team welke activiteiten we kunnen organiseren en bekijken we per activiteit wie wat doet.

Contact

Correspondentieadres:
MSVN Ede-Wageningen
p/a Adenauersingel 52
6716 KB Ede
Mail: MSVNEdeWageningen@gmail.com
Telefoon: 06 1500 7987

Back To Top