skip to Main Content

Wat bieden we in Friesland?

Contactdagen
Contactgroepen
Huisbezoek

Themabijeenkomsten
Voorlichting
Informatie

.

Welkom bij Werkgroep Friesland

We vullen deze website voortdurend aan met nieuwe, actuele gegevens. Uw ideeën en wensen daarvoor zijn natuurlijk van harte welkom. Een mailtje naar friesland@msvereniging.nl kan eraan bijdragen dat deze site voor MS-patiënten uit Friesland nog meer toegevoegde waarde krijgt.

Wie wil zoeken op relevante activiteiten, informatie over de contactgroepen, de nieuwsbrieven wil downloaden of allerlei oproepen wil lezen komt daar door te klikken op één van de rubrieken in het menu aan de rechterkant.

Veel leesplezier en houd onze website in de gaten!

Werkgroep MSVN Friesland

Secretariaat MSVN Friesland: friesland@msvereniging.nl

Nieuws

Publicatiedatum Omschrijving
20-03-2020 MSNieuwsmagazine 1e kwartaal 2020
Attentie: de hierin vermelde Voorjaarsbijeenkomst is afgelast!
20-12-2019 MSNieuwsmagazine 4e kwartaal 2019
20-09-2019 MSNieuwsmagazine 3e kwartaal 2019
25-06-2019 MSNieuwsmagazine 2e kwartaal 2019
05-04-2019 MSNieuwsmagazine 1e kwartaal 2019
06-01-2019 MSNieuwsmagazine 4e kwartaal 2018
17-10-2018 MSNieuwsmagazine 3e kwartaal 2018
22-06-2018 MSNieuwsmagazine 2e kwartaal 2018

Activiteitenkalender

In verband met de huidige omstandigheden zijn alle activiteiten tot nader order afgelast.

Geen evenementen

De Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân is opgericht in 2015 en is werkzaam in Friesland. Zij streeft het volgende doel na: “Het werven van gelden middels sponsoring, donaties, acties en andere legale middelen, welke gelden zullen worden aangewend voor de MS Vereniging Nederland regio Friesland en wel voor die activiteiten waarvoor de MS Vereniging Nederland geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt.”

Meer informatie: http://www.vriendenvanmsvnfryslan.nl/stichting/

Informatieve links / advertenties:

http://www.zorgbelang-fryslan.nl/ Het Friese patiëntenplatform

Tips voor onze webmasters? Stuur een mailtje naar: webMSVNfriesland@gmail.com

Back To Top
X