skip to Main Content

Hieronder een korte omschrijving van de activiteiten van werkgroep Amsterdam. Meer informatie vindt u op hun eigen website msvnamsterdam.nl/index.html

1. Advies en Ondersteuning

Voor een ‘luisterend oor’ kun je terecht bij de contactpersoon van de werkgroep: Esther Lof. U kunt haar bereiken per mail (info@msvnamsterdam.nl) of telefonisch op nummer 020 7744 944.

2. Belangenbehartiging

De ‘MS Werkgroep Belangenbehartiging Amsterdam’ probeert de belangen van mensen met MS te behartigen waar dat mogelijk is door steeds aandacht te vragen voor mensen met MS en hun specifieke problemen. Zij zijn vertegenwoordigd in Cliëntenbelang Amsterdam die de gezamenlijke belangen van gehandicapten en chronisch zieken in Amsterdam behartigt. Cliëntenbelang probeert onder meer het beleid van de gemeente Amsterdam te beïnvloeden door adviezen uit te brengen aan ambtenaren en politici. Zie ook: https://www.clientenbelangamsterdam.nl/.

3. Informatie en voorlichting

De werkgroep MS Vereniging Amsterdam e.o. geeft regelmatig een nieuwsbrief uit waarin de activiteiten worden aangekondigd. Verder staan er diverse actuele onderwerpen in die interessant kunnen zijn voor mensen met MS in Amsterdam en omgeving.

Ook organiseert de werkgroep ongeveer vier keer per jaar een themamiddag. Op themamiddagen is een spreker aanwezig die informatie geeft over een onderwerp dat direct met MS te maken of voor MS-patiënten interessant kan zijn. Zo zijn er themamiddagen geweest over MS en medicatie, medicinale cannabis, blaas- en darmproblemen en yoga.

4. Contactmiddagen

Het bevorderen van contact tussen MS-patiënten is één van onze doelstellingen. Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur is er daarom een contactmiddag waar mensen met MS elkaar ontmoeten en met elkaar ervaringen uitwisselen. Ook naasten van iemand met MS zijn van harte welkom. Onze contactmiddagen zijn in:

Onbeperkt Oost
Timorplein 8
1094 CB Amsterdam

Het gebouw is volledig rolstoel- en scootmobiel-toegankelijk.

5. Zwemmen

Iedere vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur zwemmen wij in het ‘AGO Zwembad’ in Diemen. Om u kennis te laten maken met zwemmen met de zwemgroep van MS vereniging bieden wij u twee gratis proeflessen aan.

Het water is zo’n 33 graden en je kunt het zwembad ook in via een schuin aflopende toegang. Wij doen in het ondiepe gedurende ca. 1/2 – 3/4 uur oefeningen, die van een fysiotherapeut/hydrotherapeut afkomstig zijn. Wij gebruiken daarbij steeds wisselende hulpmiddelen. Maar u kunt natuurlijk ook in het diepe zwemmen.

Als er hulp nodig is bijv. bij het omkleden of voor de toegang tot het zwembad, dan moet u zelf iemand meenemen, die daarmee kan helpen.

Na afloop van het zwemmen drinken wij uitgebreid koffie/thee en worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld!

Het adres van het AGO Zwembad is:
Kriekenoord 17
1111 PT DIEMEN

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Renske Schans (tel. 06 39 87 78 04 of email: renskeschans@me.com)

Back To Top
X